H60119z Hra z listu a improvizace I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
0/1/3. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (cvičící)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (cvičící)
Patrick Vacík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 9:30–20:00 304
Předpoklady
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je postupně naučit studenta čtení a interpretaci neznámé hudební literatury. Poslechem a následným praktickým nácvikem zintenzívnit jeho harmonické cítění a provést analýzu a pohotovost v praktické aplikaci nových hlasů a harmonie v rámci tóniny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
a) zahrát rozšířené kadence obohacené o klamný závěr s využitím vedlejších funkcí ve třech polohách
b) zahrát stupnice různými prstoklady - oriebtace na hmatníku
c) zahrát z listu přednesy úrovně posledních ročníků ZUŠ a konzervatoře (lehké etudy, přednesy či samostatné party komorních děl)
d) zahrát kytarové doprovody podle akordových značek
e) zainterpretovat z listu základní literaturu etud pro klasickou kytaru (klasicistní mistři Carulli, Carcassi, Giuliani, Sor, apod. nebo autorů etud 20. století (Brouwer, Pujol, Lobos, Tennant]
Osnova
 • a) Student se věnuje hře neznámých jednoduchých notových příkladů jako jsou například etudy klasicisních mistrů či skladatelů 20. století
 • b) Hra kadencí dur a moll rozšířených o klamný závěr, náhrada hlavních funkcí za vedlejší
 • c) Orientace ve hře doprovodů z akordových značek
 • d) Orientace na celém poli hmatníku nástroje
Literatura
  doporučená literatura
 • Jiří Köhler: Umění kytarové hry, Panton 1984 Egon Stuart Willfort: Praktische Harmonielehre für die Gitarrespieler, Verlag F.Hofmeister, Leipzig, 1927. info
 • Milan Šolc: Tajemství akordových značek, Supraphon 1967
 • Egon Stuart Willfort: Praktische Harmonielehre für die Gitarrespieler, Verlag F.Hofmeister, Leipzig, 1927
Výukové metody
Individuální konzultace, praktický nácvik
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H60119z