H60109FLz Instrument Playing - graduation project III

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 14 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
prof. Mgr. Václav Kunt (lecturer)
MgA. Kristína Vaculová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60104FLl - Hra na nástroj II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Flute (programme HF, B-HUDUM)
 • Flute (programme HF, Hdech:B)
Course objectives (in Czech)
Student intenzivně rozvíjí své technické a hudební dovednosti. Na konkrétních náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a současně je směřován na přípravu pro výběrová řízení nebo interpretační soutěže.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen věnovat se samostatné odborné činnosti a vykonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí. Osvojení náročných a praktických dovedností uplatní zejména v povolání pedagoga ZUŠ a hráče symfonických nebo operních orchestrů.
Syllabus (in Czech)
 • Rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku.
 • Příprava absolventského recitálu.
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a může obsahovat následující skladby:
 • Flétna sólo:
  Rivier, J.: Oiseaux Tendres
  Ferroud, P. O.: 3 Piéces
  Bach, J. S.: Partita
 • Sonáty
  Prokofjev, S.
  Schulhoff, E.
  Martinů, B.
  Feld, J.
  Jirák, K. B.
  Debussy, C.
 • Přednesy:
  Bozza, E.: Agrestide
  Martin, F.: Ballade
  Jolivet, A.: Chant de Linos
  Boehm, T.: 6 Morceaux de Salon op. 27, 30
 • Koncerty:
  Feld, J.
  Bach, C. Ph. E.
  Blodek, V.
  Suchý, F.
Literature
  recommended literature
 • Ádorján, A., Meierott, L.: Lexikon der Flöte 2004
 • Štědroň, M.: Základy polymelodiky. MU, Brno 1992.
 • Stevens, R.: Artistic Flute Technique and Study. Highland Music Company, Hollywood 1967.
 • Weidlich, R.: Perfektes Flötenspiel Der natürliche Weg, Kassel: Bärenreiter, 2005
 • Winn, R.: High Performance Flute 2005
Teaching methods (in Czech)
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, vystoupení na semináři
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 14 z 28.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60109FLz