H60104TRz Instrument Playing II

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/24. 13 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Janda (lecturer)
doc. MgA. Robert Kozánek (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Robert Kozánek
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60101TRl - Hra na nástroj I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Další rozvoj technických dovedností a schopností profesionální interpretace skladeb různých stylových období - hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Příprava k vystoupení na semináři a koncertě v rozsahu min. 30 minut, zintenzivnění schopnosti vytváření vlastního uměleckého názoru a zvládání rozsáhlejších forem. Součástí je rozvoj metodických a pedagogických zkušeností začleněných do výukového programu bakalářského stupně.
Learning outcomes (in Czech)
Student zvládá technicky náročné skladby, má vlastní interpretační názor a je schopen samostatné interpretace koncertní literatury různých stylových období. Nadále rozvíjí technické a hudebně výrazové schopnosti s důrazem na čistotu a stylovost hry, krásu tónu a přesvědčivost výrazu uměleckého přednesu.
Syllabus (in Czech)
 • Studium skladeb trombonového koncertantního repertoáru vyšší obtížnosti než v 1.roč.
 • Nutno postihnout všechna slohová údobí včetně skladeb pro trombon sólo
 • Příprava na konkurzní řízení do orchestrů a orchestrálních akademií
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a může obsahovat následující skladby:
  Pergolesi, G. B.: Sinfonia
  David, F.: Koncertino
  Dutilleux, H.: Choral, Cadenza et Fugato
  Filas, J.: Sonáta ke konci století
  Agrell, J.: New York Variations
Literature
  required literature
 • Klučar, L.: Dějiny a literatura trombonu. Rukopis, Brno1972.
  recommended literature
 • Guion, D.: The Trombone: Its History and Music, 1697-1811. New York: Gordon and Breach, 1988. ISBN 2-88124-211-1
 • Herbert, T.: The Trombone. New Haven/London: Yale University Press, 2006. ISBN 0-300-10095-7
 • Rychlík, J.: Žesťové nástroje. SNKLHU, Praha 1960.
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ).
Teaching methods (in Czech)
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, tři vystoupení na Interpretačním semináři v akademickém roce
Assessment methods (in Czech)
jedno bodované koncertní vystoupení v akademickém roce o délce minimálně 30 min.
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60104TRz