H40081z Dějiny a literatura nástroje I

Hudební fakulta
zima 2023
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H40081l Dějiny a literatura nástroje I )
Ukončený bakalářský stupeň studia hry na bicí nástroje na HF JAMU nebo jiné vysoké umělecké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je postupně seznamovat studenty s historií a okolnostmi vzniku a vývoje bicích nástrojů od počátků po současnost i jejich začleňování a ukotvení v jednotlivých kulturách a stylových obdobích.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- znát historii bicích nástrojů od počátků po současnost;
- schopen zařazení interpretovaných skladeb a partů do historického kontextu;
- znát souvislosti a okolnosti vzniku a vývoje jednotlivých bicích nástrojů.
Osnova
 • - úvod do předmětu, rozdělení bicích nástrojů, jejich zařazení,postavení mezi ostatními nástroji atd.;
 • - tympány a jejich historický vývoj. Příchod tympánů do Evropy, slavná doba u královských dvorů, nástup do orchestrů. Technický vývoj tympánů, zejména vynálezy přelaďovacích systémů v 19. a 20. století (Cramer, Stumpff, Einbigler, Pittrich, Ludwig, Struppe, Anheier), vynález umělé blány, významní výrobci tympánů, tónové rozsahy podle jednotlivých velikostí tympánů;
 • - historie základních membranofonů - velký buben (původ v tureckých janičářských hudbách, přijetí do sestavy orchestrů evropského typu, "long drum", malý buben (vojenský původ, modernizace pro účely použití v symfonickém orchestru - 19. století), tamburina (původ, různé podoby nástroje, využití v rozličných hudebních žánrech);
 • - historie základních idiofonů s neurčitým zvukem - činely (vznik, tajemství slitiny, příchod do Evropy, rozdíl mezi tureckým a čínským typem, důležití výrobci), triangl (historie, různé tvarové podoby nástroje, "sistrum", s dalšími bicími nástroji nástup do Evropy z janičářských hudeb, výsadní postavení mezi ostatními bicími nástroji ve druhé polovině 19. století,zajímavé využití a technika hry v latinsko-americké hudbě ve 20. století);
 • - důraz na znalost názvů probíraných nástrojů (a příslušenství) v šesti světových jazycích (A, N, F, I, Š, R).
Literatura
  povinná literatura
 • BECK, John a kol. Encyclopedia of Percussion (kapitoly The Bass Drum, The Basel Drum, The Snare Drum, The Tambourin, Cymbals, The Triangle). Garland Publishing, N. Y., 1995.
 • BOWLES, Edmund A. The Kettledrum. In: Encyclopedia of Percussion. Garland Publishing, N. Y., 1995).
  doporučená literatura
 • PASEKA, Antonín. Bicí nástroje. JAMU Brno, 1990.
 • KOTEK, Miroslav. Bicí nástroje. Panton Praha, 1983.
 • McCAUSLAND Lloyd S. The Plastic Drumhead: Its History and Development. In: Encyclopedia of Percussion. Garland Publishing, N.Y., 1995.
 • ROLEK, Tomáš. Bicí nástroje v díle Leoše Janáčka. Diplomová práce, JAMU Brno, 2000.
 • BERLIOZ, Hector. Paměti. SNKL Praha, 1965.
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2023/H40081z