HPHNA1Az Němčina A pro odbornou praxi I

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/8/0. 3 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D.
Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Znalost jazyka na úrovni B2 + SERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získat dostatečné jazykové kompetence v oblasti hudební produkce.
Výstupy z učení
Student bude schopen číst odbornou literaturu v německém jazyce, rozumět jí a analyzovat získané informace. Bude schopen využít jazykových kompetencí v práci hudebního anažera. Zvládne teoretické i praktické výstupy v dané oblasi německy slovem i písmem.
Osnova
 • hudební terminologie terminologie hudební produkce
Literatura
  povinná literatura
 • HORÁČKOVÁ, Květoslava. Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät. Brno: JAMU, 2011, 171 s. ISBN 978-80-86928-90-6. info
  doporučená literatura
 • Schneidewind, Petra, Tröndle, Martin. Selbstmanagement im Musikbetrieb : ein Handbuch für Kulturschaffende. Transcript, Bielefeld 2012.
  neurčeno
 • Bendixen, Peter.Einführung in das Kultur- und Kunstmanagement. Verlag für Sozialwissenschaft, Wiesbaden 2011.
 • Die Kunst des Möglichen - Management mit Kunst : Jahrbuch für Kulturmanagement 2013 / Sigrid Bekmeier-Feuerhahn [Hrsg.]
Výukové metody
Projekt, konzultace.
Metody hodnocení
Zkouška na úrovni C1 SERR.
Informace učitele
POŽADAVKY KE ZKOUŠCE: Zkouška na úrovni C1 + SERR Požadavky: Lexikálně-gramatické zvládnutí 50 stran odborného textu vycházejícího z tématu disertační práce. Pohovor na základě tohoto textu a s ním souvisejících témat, překlad a rozbor vybraného úryvku z textu. Rozbor tématu disertační práce. Informace o vlastním zrealizovaném manažerském projektu, jeho charakteristika v cizím jazyce. U ústní zkoušky je dále zadán odborný text, doktorand napíše krátké résumé, popř. zodpoví písemně otázky k textu. Předpokladem zvládnutí zkoušky je výborná znalost hudební a manažerské terminologie, ověřuje se pohovorem. Ověřují se výsledky práce s obtížnou, cíleně vybranou terminologickou literaturou a dostatečné jazykové kompetence v oblasti hudební produkce.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2023.