HPH042z Publikační aktivita

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/0/144. odborný publikační výstup v českém či zahraničním periodiku (alespoň 1 za studium). 9 kr. Dle typu dosažené publikační aktivity oborová rada uděluje příslušný počet kreditů. 9 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchač je povinen vykázat alespoň jeden odborný publikační výstup během studia (zpravidla v odborném žurnálu se standardním recenzním řízením). Dle typu dosažené publikační aktivity oborová rada uděluje příslušný počet kreditů.
Vědecká práce nemá bez publikování smysl. Publikování odborného článku je cestou ke zveřejnění nových poznatků odborné veřejnosti.
Osnova
 • 1. Zaslání abstraktu
 • 2. Zaslání celého článku
 • 3. Zapracování připomínek recenzního řízení
 • 4. Kontrola textu
 • 5. Publikační výstup
  abstrakt 1 kredit
  nerecenzovaný článek 2 kredity
  recenzovaný článek v tuzemském periodiku 3 kredity
  recenzovaný článek v zahraničním periodiku 4 kredity
  kapitola v knize 4 kredity
  monografie 6 kreditů
  multiplikátor kvality výstupu 1,5
Metody hodnocení
Dle typu dosažené publikační aktivity oborová rada uděluje příslušný počet kreditů.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2023, zima 2024.