HPH041z Zahraniční stáž či zahraniční výzkumný projekt

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/160/0. jedna studijní/ studijně pedagogická stáž v délce alespoň 1 měsíc na partnerské (výzkumné) instituci. 6 kr. 1 týden kalendářní týden stáže 1 kredit. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se o předmět, který je součástí profilujícího základu studijního programu. Posluchač během svého studia absolvuje alespoň jednu studijní stáž na zahraniční partnerské univerzitě v délce trvání alespoň jednoho měsíce.
Cílem je prohloubení orientace se v trendech mezinárodní kompozice a multimediální kompozice v kontextu zahraničních vzdělávacích pracovišť, prohlubování mezinárodních akademických kontaktů, seznámení se s trendy a možnost pracovat na rozvoji prezentačních dovedností v cizím jazyce.
Osnova
  • Po domluvě se školitelem, resp. vedoucím katedry výběr konkrétního pracoviště, stanovení konkrétních cílů stáže a realizace stáže.
Metody hodnocení
1 týden kalendářní týden stáže = 1 kredit
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2023, zima 2024.