HF0009z Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení II

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu H70082l Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s dalšími možnostmi tvorby zvuku jiným způsobem, než pomocí softwarových syntetizérů, např. pomocí historických i soudobých technologií, zdrojů zvukového materiálu z internetu, využití mikrointervalových ladění atd.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• využívat různých přístupů k získávání hudebního materiálu při tvorbě elektroakustické hudby,
• vymezit principy elektronické užité tvorby,
• vysvětlit a aplikovat problematiku mikrointervalového ladění,
• realizace akustickou partituru elektronickými prostředky,
• využívat principů improvizace,
• využívat při tvorbě a propagaci své tvorby internet,
• vytvořit autonomní elektroakustickou skladbu pomocí soudobých technologií.
Osnova
 • Tvorba tzv. konkrétní hudby, čistě elektronické hudby, kombinace obou metod.
 • Nonartificiální EA hudba.
 • Principy mikrointervalové hudby.
 • Realizace akustické partitury elektronickými prostředky
 • Zapojení improvizačních a náhodnostních prvků do tvorby zvuku a hudebních struktur.
 • Využití internetu při tvorbě EA hudby.
 • Příprava projektu a realizace autonomní kompozice pro elektroniku a akustické nástroje, eventuálně lidský hlas v rozsahu 8 - 10 minut pod vedením pedagoga.
Literatura
 • COPE, David. Techniques of the Contemporary Composer. U.S.: Schirmer, 1997. ISBN 10: 0028647378/ISBN 13: 9780028647371.
 • ROADS, Curtis. Microsound. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2001. ISBN 0-262-18215-7.
 • MONZO, Joseph L. Encyclopedia of Microtonal Music Theory [online]. California, USA, Tonalsoft Corporation [cit. 13. 12. 2018]. Dostupné z: http://tonalsoft.com/enc/encyclopedia-index.aspx
 • MOORE, Adrien. Sonic Art: Introduction to Electroacoustic music. New York: Routledge, 2016. ISBN 1138925039.
 • WISHART, Trevor. Audible Design: A Plain and Easy Introduction to Sound Composition. York: Orpheus the Pantomime Ltd., 1994. ISBN 978-2014178937.
 • FRAZER, Peter A. The Development of Musical Tuning Systems [online]. 2001, aktualizováno 2015. [cit. 13. 12. 2018]. Dostupné z: www.peterfrazer.co.uk/music/tunings.html
 • LANDY, Leigh: Making Music with Sounds. New York: Routledge, 2012. ISBN 978-0-415-80678-7.
 • LICHT, Alan. Sound Art: Beyond Music, Between Categories. New York: Rizzoli International Publications, 2007. ISBN 978-0847829699.
 • COUL, Manuel Op De. Scala scale file (.scl) format [online]. [cit. 13. 12. 2018]. Dostupné z: www.huygens-fokker.org/scala/scl_format.html
 • PUCKETTE, Miller. The theory and technique of electronic music. New York: Hackensac, World Scientific Publishing Co., c2007. ISBN 978-9812700773.
Výukové metody
Přednáška, cvičení. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno za vytvoření elektroakustické skladby.
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2023, zima 2024.