H80056z Barokní příčná flétna

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Radka Kubínová (přednášející)
Michaela Šikulová Ambrosi, MMus, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra varhanní a historické interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně vykonaná přijímací zkouška do bakalářského studia. Absolvování konzervatoře v oboru hra na příčnou flétnu/zobcovou flétnu či srovnatelná úroveň.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
Práce se studentem se liší podle toho, z jaké nástrojové oblasti přichází. První a druhý semestr slouží k formování základních technických a interpretačních zvyklostí. Student bude prakticky a teoreticky veden k tomu, aby dokázal dekódovat historický notový zápis. Rozlišoval viditelné informace a informace, které musí odvodit na základě znalostí a dobových souvislostí. Student je podněcován k pochopení zvukových, technických a estetických rozdílů mezi tzv. moderními a historickými flétnami. Seznámí se s intonací nástroje a s problematikou historických ladění, corps de rechange. Co nejlépe se přiblíží způsobům držení historického nástroje, nátisku, artikulace, vedení dechu a postavení těla popsaných v dobových traktátech a v souladu s ikonografií. Výběr studijního repertoáru bere ohled na individuální dispozice a dosavadní zkušenosti studenta. Obecně musí v prvním a druhém semestru výběr repertoáru směřovat k tomu, aby student mohl prohloubit konkrétní technické oblasti související s daným nástrojem. Výuka má být v zimním semestru vedená tak, aby student začal získávat první náhled do otázky rozlišnosti stylů a aby postupně získal přehled o výrazových prostředcích, které začíná používat k vyjádření těchto stylových rozlišností. Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění, stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Výstupy z učení
Zápočet.
Osnova
 • Intonace/ladění ve vztahu ke zvolenému repertoáru a k historickým pramenům, přehled o literatuře – první část, rozlišování a rozvoj různých hráčských technik, hmaty a technické parametry hry, estetika tvoření tónu.
 • Studium repertoáru 18. století.
 • Počátky flétnové literatury ve Francii a její osvojení. Hlavními body studia budou díla J.-M. Hotteterra a P. D. Phillidora.
Literatura
  povinná literatura
 • Hotteterre, Jacques: Principes de la Flute. Faksimile-Reprint der Amsterdamer Ausgabe von 1728. Mit deutscher Übersetzung von Hans Joachim Hellwig und einer Einleitung von Vera Funk. Kassel-Basel-London-New York-Prag 1998. info
 • J.J. Quantz: Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (Berlin, 1752, česky Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Praha 1990). info
  neurčeno
 • Neumann, Frederick: Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music. With special emphasis on J. S. Bach. University Press, Princeton 1980. info
 • Graupner, Gottlieb: Complete Preceptor for the German Flute (Boston, 1797).
 • Dockendorf-Boland, Janice: Method for the One-Keyed Flute Baroque and Classical (University of California Press, 1998).
 • Mahaut, Antoine: Nouvelle Methode our Aprendre en peu de tems a Joiier de la Flute Traversiere (Paris, Lyon, 1759).
 • Tromlitz, Johann George: Ausführlicher und gründlicher Unterricht die Flöte zu spielen (Leipzig, 1791)
 • Berbiguier, Tranquille: Nouvelle Méthode pour la Flûte (Janet et Cotelle, Paris, c.1818).
 • Corrette, Michel: Méthode pour apprendre aisément a jouer de la flute traversiere (Paris, 1735 a 1753; nebo reprint SPES, Firenze, 1995).
 • Lusse, Charles de: L’art de la Flute Traversiere (Paris, 1761; nebo reprint SPES, Firenze 1997).
 • Monzani, Tebaldo: Instructions for the German Flute (London, 1801).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023, zima 2024.