H61546 Staff and Team Work Management

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (lecturer)
MgA. Zuzana Palaniyappan (lecturer)
Mgr. Erika Vlasáková (lecturer)
Guaranteed by
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 15:10–16:45 006, except Mon 19. 12., except Tue 20. 12., except Wed 21. 12., except Thu 22. 12., except Fri 23. 12.
Prerequisites (in Czech)
Uzavřený zimní semestr.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Z jakých prvků se skládá trh práce v hudební branži.
  Čím se zabývá personální marketing.
  Jak vyhledávat vhodné lidi?
  Jak prodávat své klienty?
  Jak sestavovat efektivní popisy práce.
  Jak si vybírat správné lidi pro spolupráci.
  Týmová práce při zajišťování hudebních akcí.
  Otázky týmové práce při sestavování hudebních skupin a těles.
  Úloha vůdčích osobností v hudebním managementu.
  Jak motivovat personál a klienty při organizování #hudebního života".
  Rozvoj a vzdělávání personálu.
  Hodnocení zaměstnanců.
  Způsoby odměňování zaměstnanců a klientů.
  Otázky managementu znalostí v hudební organizaci.
Teaching methods (in Czech)
Přednášky a cvičení.
Assessment methods (in Czech)
zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 2.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/H61546