H60371z Vybavení EA studia I

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
BcA. Jiří Pejcha (cvičící)
Garance
Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně vykonané přijímací řízení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních znalostí o elementárním studiovém vybavení potřebného pro záznam zvuku a hudby.
Seznámení s SW a HW prostředky pro záznam, základní editaci a úpravu audio nahrávek.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu je schopen:
• vyjmenovat a charakterizovat základní prvky analogového a digitálního nahrávacího řetězce,
• vyjmenovat a rozlišit druhy a typy mikrofonů a určit jejich vhodnost pro různé aplikace,
• používat ruční a stolní audio rekordéry,
• vytvořit vlastní zvukovou nahrávku.
Osnova
 • Definování zvuku, základní pojmy fyzikální, fiziologické a hudební akustiky.
 • Elektroakustické měniče, principy přeměny, základní charakteristiky, vlastnosti a použitelnost.
 • Elektroakustický řetězec, možnosti zapojení, posloupnost a jeho logika, pracovní body elektronických zařízení jejich impedanční přizpůsobení, úrovně signálů.
 • Elektromagnetické a jiné rušení signálu.
 • Mixážní pulty, jejich varianty, pojmenování jeho částí, popis ovládacích prvků, tok signálu.
Literatura
 • Jiří Pejcha, Jan Škubal - zvuk v divadle (skripta), JAMU 2005. info
 • Praxe zvukové techniky - Václav Vlachý, Muzikus 2000. info
 • Domácí nahrávací studio - Daniel Forró, Grada 1996. info
 • Hudební akustika - Václav Syrový, AMU 2003. info
Výukové metody
Cvičení. Hromadná výuka. Řízená rozprava. Samostatná praktická činnost.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení bude uděleno na základě docházky, znalostního písemného testu a samostatné seminární práce (záznam a zpracování tří audio nahrávek v "CD" kvalitě; text s popisem pracovní činnosti).
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2022/H60371z