H6035Nz Repertoire Study with Piano II

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Vladimír Hollý (seminar tutor)
doc. MgA. Marcela Jelínková (seminar tutor)
doc. Mgr. Renata Lichnovská (seminar tutor)
MgA. Libuše Pančochová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. MgA. Marcela Jelínková
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H6034Nl - Studium repertoáru s klavírem I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Hlavní cíle předmětu je spolupráce sólisty s klavírním doprovodem, výběr repertoáru je přímo závislý na výběru skladeb v lekcích předmětu Hra na nástroj. Součástí výuky předmětu je trénink intonační a rytmické flexibility při hře s klavírem, zvukové vyváženosti, komunikace s korepetitorem. Příprava na veřejná vystoupení - interpretační semináře, koncerty, soutěže, konkurzy.
Learning outcomes (in Czech)
Student ovládá schopnosti spolupráce s korepetitorem:
- je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice;
- hraje s přesvědčivým hudebním výrazem;
- má smysl pro dynamický a výrazový kontrast;
Na základě výuky předmětu je adekvátně připraven pro koncertní pódium, interpretační soutěž nebo účast na konkurzu.
Syllabus (in Czech)
  • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb.
  • Absolvování nejméně jednoho vystoupení na semináři a uspořádání absolventského recitálu.
  • Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj a je zaměřen především na absolventský projekt a pro účast na výběrových řízeních.
Literature
    recommended literature
  • Křístková Dana: Klavírní doprovod a komorní hra. Brno, JAMU 2001
  • Kalábová, B. : Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod Habilitační práce, Brno, JAMU 1982.
Teaching methods (in Czech)
Individuální nácvik s klavírním doprovazečem
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/H6035Nz