H603434Nz Studium repertoáru s klavírem II

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
2/0. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Galina Alechkevitch (přednášející)
doc. MgA. Jan Král (přednášející)
doc. Mgr. Šárka Králová (přednášející)
MgA. Marek Paľa (přednášející)
doc. MgA. Marta Vašková (přednášející)
Garance
Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
úspěšné uzavření 1. ročníku bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
  • Zpěv (program HF, N-HUDUM)
  • Zpěv (program HF, Zpev)
Cíle předmětu
Příprava na koncertní vystoupení v délce 20 minut.

Osnova
  • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb
Literatura
  • Zeman, F.K. : Věra Řepková o klavírním doprovodu. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX. 1943 - 44. info
  • Křístková, D. : Klavírní doprovod a komorní hra. JAMU, Brno 1991. info
  • Kalábová, B. : Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce. JAMU, Brno 1982. info
  • Czuberka, B. : Die Pianistischen Parallelen. MU, Brno 1996. 1. vyd. info
Výukové metody
Individuální výuka s klavírním doprovazečem.
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023, zima 2024.