H60323z Seminář OSHP III - bakalářská práce

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
1/0/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Daniela Peclová (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
každou lichou středu 15:10–16:45 006, kromě Po 19. 12., kromě Út 20. 12., kromě St 21. 12., kromě Čt 22. 12., kromě Pá 23. 12.
Předpoklady
Úspěšný zápis do třetího ročníku bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou pracovat s povinnou odbornou literaturou k jednotlivým tématům probíraným v OSHP III, případně vypracují zadaný úkol připravující na praktickou činnost. Témata jsou svým rozsahem a zaměřením orientována zejména na přípravu k SZZ.
Literatura
  povinná literatura
 • Martin Cikánek: Kreativní průmysly, příležitost pro novou ekonomiku. Praha 2011. info
 • LIŠKOVÁ, Magdaléna a Zina GAVRYLYUK. RE:Publikum: možnosti spolupráce s publikem ve 21. století. 1. vydání. 46 pages. ISBN 80-700-8298-4.
 • KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce. 1. vydání. Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009. 146 s. ISBN 978-80-7008-236-2. info
 • HAGOORT, Giep,. Umělecký management v podnikatelském stylu. z anglické verze 3. vydání Eburon Publishers 2003. Praha : Nakladatelství KANT pro AMU v Praze, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7437-008-3. info
 • Jiří Novotný: Ekonomika a řízení neziskových organizací. Praha 2004. info
 • DOHNALOVÁ, Lenka. Czech music guide: k sociologii české hudebnosti. 2nd modified ed. Praha: Arts and Theatre Institute, c2011, 71 p. Management umění - umění managementu. ISBN 80-700-8269-0.
 • Lenka Dohnalová: Czech Orchestras. Praha 2006. info
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 209. s. ISBN 8086429407. info
 • Kol. autorů. Studie současného stavu podpory umění. Svazek I. : definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchova. Institut umění - Divadelní ústav v Praze. 2009. ISBN: 978-80-7008-235-5. info
 • Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 - 2013. MKČR, 2006. ISBN 80-86310-62-0. info
 • Lexikony - New Grove Dictionnary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon, Warrack-West: Oxfordský slovník opery. Praha 1998, Seeger: Opernlexikon. Československý hudební slovník osob a institucí, Praha 1964. info
  doporučená literatura
 • NEKOLNÝ, Bohumil. Divadlo a kreativní sektor: k sociologii české hudebnosti. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013, 110, [11] s. Management umění - umění managementu. ISBN 978-80-7331-292-3.
 • DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo : aneb O divadle jinak. 2. vydání. Prah : Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53. info
 • BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy?: k sociologii české hudebnosti. 1. vyd. Brnǒ: Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2003, 278 p. Odborná kniha s vědeckou redakcí. ISBN 80-859-1799-8.
 • Jitka Kloudová: Kreativní ekonomika. Praha 2010. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona; NESHYBOVÁ, Jarmila; REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika kultury a masmédií [online]. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007 [cit. 2011-07-05]. Dostupné z WWW: . ISBN 978-80-210-4267. info
 • DOSTÁL, Petr a Eva KISLINGEROVÁ. Ekonomika kultury: efektivní metody a nástroje podnikání v sektoru kultury. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2012, 172 s. Odborná kniha s vědeckou redakcí. ISBN 978-80-245-1886-2.
 • VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění : Arts management. 1. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2008. 184 s. ISBN 978-80-7357-356-0. info
  neurčeno
 • Ainsley, R. : Encyklopedie klasické hudby. Bratislava 1997. info
 • Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Divadelní ústav, Praha 2000. info
 • Grove, Riemann, MGG a další světové slovníky a encyklopedie. info
 • Janota, Dalibor- Kučera, Jan Pavel. Malá encyklopedie české opery. 1. vyd. Praha: Paseka, 1999,: 347 s. ISBN: 80-7185-236-8. info
 • MATZNER, Antonín - POLEDŇÁK, Ivan - WASSERBERGER, Igor a kol. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Praha : Editio Supraphon, 1980. info
Výukové metody
Semináře
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.