H60195Az Kompozice I

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/2/18. 10 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
MgA. Michal Indrák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování přijímacích zkoušek do magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základního povědomí o principech kompozice elektroakustické hudby z hlediska organizace kompozičního procesu, tvorby hudebních struktur, jejich formálního uspořádání a jednodušších principů tvorby zvuku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• rozfázovat kompoziční proces,
• vytvářet jednoduché struktury v oblasti tónových výšek a délek a vhodným způsobem je formálně uspořádat,
• využít některých druhů syntéz a chápat jejich klíčové parametry,
• aplikovat v kompoziční práci principy konkrétní hudby,
• komponovat kratší elektroakustické skladby, využívající zvolené metodu tvorby zvuku.
Osnova
 • Rozfázování kompozičního procesu.
 • Elementární struktury v oblasti tónových výšek a délek.
 • Formová schémata.
 • Základní druhy zvukové syntézy.
 • Principy konkrétní hudby.
 • Digitální zpracování zvuku.
 • Vytvoření 2 - 3 elektroakustických kompozic s menším množstvím stop a stereo výstupem v délce min. 6 minut s důrazem na umělecké parametry díla, využívajících buď syntézy zvuku (bez použití presetových nástrojů), principů konkrétní hudby, čistě digitálního zpracování zvuku, nebo kombinace výše uvedených přístupů.
Literatura
 • ŠKVOR, Zdeněk. Elektroakustika a akustika: vysokoškolská učebnice. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 9788001050347.
 • COLLINS, Nick a Julio d' ESCRIVAN RINCÓN. The Cambridge companion to electronic music. New York: Cambridge University Press, 2007. ISBN 0521688655
 • HUGIL, Andrew. The Digital Musician. New York: Routledge, 2012. ISBN 978-0-415-80659-6.
 • GOTTSCHALK, Jennie. Experimental Music Since 1970. Bloomsbury: Bloomsbury Academic, 2016. ISBN 1628922478.
 • COLLINS, Nicolas, SCHEDEL, Margaret, WILSON, Scot. Electronic Music. Cambridge Introductions to Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1-107-64817-3.
 • STUCKENSCHNIDT, Hans Heinz. Musik des 20. Jahrhunderts. Wien, 1979.
 • MOORE, Adrien. Sonic Art: Introduction to Electroacoustic music. New York: Routledge, 2016. ISBN 1138925039.
 • ELSEA, Peter. The art and technique of electroacoustic music [online]. Middleton, Wisconsin: A-R Editions, Inc., 2013. Computer Music and Digital Audio Series; Volume 26 [cit. 2019-01-12]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10852529
 • ROADS, Curtis. Composing Electronic Music: A New Aesthetic. Oxford University Press, 2015.
 • FORRÓ, Daniel. MIDI – komunikace v hudbě. Praha, Grada 1993.
 • RACLAVSKÝ, Jiří: Stochastická hudba Iannise Xenakise. In Vesmír 83 [online]. 2004/7, s. 404-408 [cit. 12. 4. 2016]. Dostupné z: http://casopis.vesmir.cz/clanek/stochasticka-hudba-iannise-xenakise
 • ROADS, Curtis. The Computer Music Tutorial. Cambridge: The MIT Press, 1996.
Výukové metody
Cvičení. Individuální výuka.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2023, zima 2024.