H60185NDz Komorní hra I

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Vít Spilka (cvičící)
doc. František Kantor (cvičící)
doc. Mgr. Petr Janda (cvičící)
prof. MgA. Jindřich Petráš (cvičící)
Garance
doc. MgA. Vít Spilka
Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předchozí znalosti interpretace komorní hudby získané na nižším stupni studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je interpretační praxe v ansámblech různého složení (trio, kvarteto, kvinteto, sexteto, okteto, noneto popř. větší komorní celek), na jejíž základě student získává cenné zkušenosti v rozvíjení atributů ansámblové hry: intonační a barevná flexibilita vzhledem k ostatním nástrojům ansámblu, rytmická ukázněnost, vyváženost jednotlivých hlasů, schopnost vyjádřit pohybem nástup a tempo, dotváření vlastního interpretačního názoru, vzájemná komunikace členů ansámblu.
Výstupy z učení
Na základě praktické výuky v komorních ansámblech student ovládá základní atributy komorní hry:
- spolehlivě intonuje, zná intonační a barevné odlišnosti jednotlivých nástrojů;
- ovládá rytmus a je rytmicky přizpůsobivý;
- ovládá zásady komorního cítění (role jednotlivých hlasů);
- má povědomí o přístupu k interpretaci různých slohových epoch;
Na základě těchto zkušeností umí vést komorní ansámbl během zkoušek, ovládá základní techniku nástupů a dokáže pohybem naznačit tempo. Je komunikativní, otevřený a přístupný kritickým názorům ostatních členů ansámblu.
Osnova
 • Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Prosazování vlastních názorů a samostatnosti při studiu interpretovaných děl. Uplatněním charakteristických dovedností vytvářet předpoklady pro vyhraněný interpretační projev souboru.
 • Skladby pro ustálené obsazení dechového kvinteta (D5):
  Rejcha, A.: D5 Es dur, Panton
  Milhaud, D.: La cheminée du Roi Rene Southern Music, Texas
  Haas, P.: D5 Bote/Bock, Berlin/Praha
  Ištvan, M.: Omaggio a J. S. Bach Rukopis
 • Skladby pro příležitostná seskupení:
  Bach, J. S.: Suita h moll, fl, str, bc BWV 1067, Breitkopf
  Hindemith, P.: Kanonische sonatine, 2 fl, 2002 Schott
  Mansinni, G.: Pastorale pro fl, ob a klavír Evette
  Rychlík, J.: Relazioni pro alt, fl, ci a fgt, Panton
  Schulhoff, E.: Divertissement pro ob, cl a fgt, Schott
  Honneger, A.: 3 contrepoints pro ob a vcllo Hnasen
  Leeuw, C.: Antiphonie (1960) fl, ob, cl, bsn, hn, tape
  Milhaud, D.: Pastorale, fl, ehn, bsn, vn, va, vc, db
  Poulenc, F.: Rhapsodie Negre, fl, cl, 2vn, va, vc, pf, voice Skladby pro dechovou harmonii a větší smíšené komorní ansámbly
  Kramář, F. V.: Octet - Partita Es dur Op. 79, M.R. 1273
  Strauss, R.: Serenáda pro 13 dechových nástrojů Op. 7, UE 14326
  Gounod, Ch.: Petite Symphonie, CC 1000
 • LS
  Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Prosazování vlastních názorů a samostatnosti při studiu interpretovaných děl. Uplatněním charakteristických dovedností vytvářet předpoklady pro vyhraněný interpretační projev souboru.
 • Skladby pro ustálené obsazení dechového kvinteta (D5):
  Rejcha, A.: D5 F dur, Panton
  Foerster, J. B.: D5, Supraphon
  Lendvai, E.: D5 Simrock, Berlin
  Kalabis, V.: Malá komorní hudba pro D5, Supraphon
 • Skladby pro příležitostná seskupení:
  Martinů, B.: Trio pro fl, vcllo a klavír Amp, New York
  Živkovič, N. J.: Kvartet pro 3 fl a vibrafon, Moeck Verlag
  Hindemith, P.: Kleine Kamerkusik op 24, Nr.2 fl+ob+cl+cor+fgt, Schott
  Ibert, J.: Entr´acte fl.+ kytara, Leduc
  Petkow, P.: 5 Stücke fl, cl a fgt, P. J. Tonger
  Rossini, G.: 6 Quartette für fl+cl+cor+fgt 3164, 3165 Schott
  Poulenc, F.: Trio pro ob, fgt a klavír, Hansen
  Ravel, M.: Piece en Forme de Habanera fl. + kytara, Leduc
 • Skladby pro dechovou harmonii a větší smíšené komorní ansámbly:
  Mozart, W. A.: Serenáda c moll KV 388, HN 9797
  Mozart, W. A.: Gran Partita pro 13 dechových nástrojů KV 361, TP 312
  Strauss, R.: Suite pro pro 13 dechových nástrojů, Op. 4, TB 946
Literatura
  doporučená literatura
 • Kratochvíl, J.: Několik poznámek k historii dechového kvinteta ( Hudební věda, 7, 1970 ).
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ).
 • Meyer, J.: Akustik und musikalische Aufführungspraxis (Edition Bochinsky. Bergkirchen, 5. aktualizované vydání 2004).
 • Sirker, U.: Die Entwicklung des Bläserquintetts in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ( Regensburg 1968 )
 • Adler S.: The Study of Orchestration. (W. W. Norton and Company, New York, London. 3. vydání 2002).
Výukové metody
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Metody hodnocení
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.