H60023KOz History of the Instrument and its Repertory II

Faculty of Music
Winter 2022
Extent and Intensity
1/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (lecturer)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Miloslav Jelínek
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H40086KOl - Dějiny a literatura nástroje I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět navazuje na Dějiny a literaturu nástroje I. Přináší detailní pohled na vývoj kontrabasové hry na našem území a na vývoj české kontrabasové školy v kontextu se světovými osobnostmi kontrabasové hry. Student získá znalosti o transkripcích pro kontrabas, které tvoří důležitou součást kontrabasové literatury. (Dokáže definovat jejich charakteristiku, stupeň obtížnosti, hudební charakter, míru virtuozity, stylové zařazení).
Learning outcomes (in Czech)
Student má znalosti o historickém vývoji strunných nástrojů a vývoji kontrabasu. Má detailní přehled o kontrabasových školách u nás i ve světě a umí definovat rozdíly mezi jednotlivými školami z hlediska historického i metodického vývoje. Dokáže aplikovat své znalosti při vystoupeních na koncertních pódiích i při pedagogické činnosti.
Syllabus (in Czech)
 • Pražská konzervatoř a osobnosti hry na kontrabas, Václav House, první pedagog kontrabasu po založení konzervatoře a autor první školy pro kontrabas ve střední Evropě, jeho pokračovatelé
 • Významní světoví kontrabasisté - 18. a 19. století
 • Významní čeští kontrabasisté - 18. a 19. století
 • Organizace kontrabasistů u nás a ve světě, jejich význam
 • Školy hry na kontrabas
 • Transkripce pro kontrabas - jejich význam pro sólovou hru na kontrabas, výběr repertoáru a vhodnost použití z hlediska techniky a zvukové vyváženosti
 • Soudobá literatura pro kontrabas
 • Kontrabas v komorní hudbě
 • Literatura o kontrabasu
Literature
  recommended literature
 • von Dittersdorf, K.D. : Vzpomínky hudebníka XVIII. století. Praha 1959
 • Černušák, G.: Dějiny evropské hudby. Panton, Praha 1964
 • Meier, A. : Konzertante Musik für Kontrabass in der Wiener Klassik. Worms 1969
 • Planyavsky, A.: Geschichte des Kontrabasses. Tutzing 1970
 • Bortlíček, J. : Dějiny a literatura kontrabasu. Brno 1984
 • Kment, J. : Nejhlubší z rodu smyčců. Praha 1988
 • Focht, J. : Die Wiener Kontrabasskonzerte. München 1989
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, řízená diskuse
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2022/H60023KOz