H40088TRz Dějiny a literatura nástroje II

Hudební fakulta
zima 2022
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Robert Kozánek (přednášející)
Mgr. Petr Janda (přednášející)
Garance
doc. MgA. Robert Kozánek
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování předmětu H40082TRl - Dějiny a literatura nástroje I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studenta s historií svého nástroje. S jeho používáním v dobových souvislostech, použití trombonu v různých prostorách a k různým příležitostem. Předmět navazuje na předchozí ročník a dále rozvíjí znalosti z historie nástroje. Zabývá se zejména funkcí a využitím trombonu od klasicismu po současnost. Dále předmět podrobně mapuje vývoj nástroje, jeho rozličné využití v různých epochách od klasicismu po současnost. Dalším cílem předmětu je zprostředkovat široký přehled o literatuře nástroje vzniklé v období klasicismu až po nejmodernější trombonový repertoár.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period historie západní hudby;
- popsat vývoj tvaru nástroje v historických souvislostech;
- vyjmenovat první výrobce trombonu;
- prokázat základní přehled v použití nástroje v historických epochách;
- vysvětlit historické souvislosti používání trombonu, jeho největší rozmach i úpadek v používání nástroje;
- popsat současné výrobce trombonů i příslušenství a jejich charakteristické vlastnosti;
- pojmenovat charakteristiku, výhody a nevýhody snižcového a klapkového trombonu;
- orientovat se v detailním přehledu trombonové literatury (sólové, komorní i orchestrální);
- vysvětlit základní okolnosti vzniku skladeb a dokáže definovat jejich charakteristiku (stupeň obtížnosti, hudební charakter, míru virtuozity, stylové zařazení);
Osnova
 • Zvuková charakteristika a tvar roztrubu základních historických typů nástroje.
 • Použití nástroje: Alta, hudba renesanční
 • Použití nástroje: Městští pištci, dvorní kapely
 • Použití nástroje: Pozounéři
 • Použití nástroje: Věžní hudba, baroko
 • Použití nástroje: Věžní hudba v Brně
 • Shrnutí látky předmětu Dějiny a literatura nástroje I
 • Trombonová literatura v období klasicismu.
 • Trombonová literatura v období romantismu.
 • Trombonová literatura ve světové hudbě 20. století.
 • Trombonová literatura v české a slovenské hudbě 20. století.
 • Literatura pro sólový altový trombon.
 • Nejznámější orchestrální sóla (5-10).
 • Trombonové soubory, žesťový kvintet.
 • Nejvýznamnější historické i současné osobnosti ve hře na trombon.
 • Nejvýznamnější výrobci a oblíbené značky trombonů.
Literatura
  povinná literatura
 • Klučar, L.: Dějiny a literatura trombonu. Rukopis, Brno. info
  doporučená literatura
 • Kratochvíl J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů, NAMU 2001 ISBN 80-85883-74-0, vydala Akademie múzických umění v Praze, hudební fakulta, katedra dechových nástrojů, Praha 2001
 • Herbert T.: The Trombone. New Haven/London: Yale University Press, 2006. ISBN 0-300-10095-7
 • Guion D.: The Trombone: Its History and Music, 1697-1811. New York: Gordon and Breach, 1988. ISBN 2-88124-211-1
 • Rychlík, J.: Žesťové nástroje. SNKLHU, Praha 1960. info
Výukové metody
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2023.