HPH036z Studium odborných textů

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
0/26/70. 26 hodin kontaktní výuky, 70 hodin domácí příprava/semestr. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Richard Fajnor (cvičící)
MgA. doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. (cvičící)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. (cvičící)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (cvičící)
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (cvičící)
prof. Martin Smolka (cvičící)
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se o základní teoretický předmět profilujícího základu, který se koná pravidelně během semestru v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Je veden formou „journal club“ – studenti konzultují výběr odborných textů vhodných pro studium s pedagogem a vzájemně si sdělují a diskutují poznatky a závěry z nich. Rozšiřují si tak zejména povědomí o aktuálních trendech a výsledcích výzkumu v dané studijní oblasti. Zpravidla se jedná o 2 až tři české texty a obdobný rozsah textů cizojazyčných (zejména AJ).
"Journal club" je formát výuky, kdy se studenti na při pravidelných setkání věnují kritickým hodnocením nedávno vydaných a nových článků v akademické literatuře, zejména z oblasti odborných časopisů.
Studenti vyjadřují svůj názor na k vhodnosti výzkumného návrhu, použité statistiky a postupů bádání, vhodnosti použitých kontrol a relevanci dosažených výsledků, atd.
Cílem je seznámit se s pokročilou literaturou ve svém oboru. Tato forma výuky dále zlepšuje schopnost studentů porozumět a diskutovat o aktuálních tématech oboru.
Osnova
 • 1/ Úvodní setkání: zadání oblasti zájmu
 • 2/ 2. až 11. setkání: diskuse a rozbor textů
 • 3/ závěrečné kolokvium
Literatura
 • TAZELAAR, Kees. On the Threshold of Beauty. Philips and the Origins of Electronic Music in the Netherlands 1925-1965. Rotterdam: V2 Publishing, 2013. ISBN 978-94-6208-065-2.
 • FLAŠAR, Martin, MATEJ, Daniel, RATAJ, Michal, eds. Electronic Music Today. Where Are We Going and What Are We Doing? Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014. ISBN 978-80-7460-071-5.
 • BOSSEUR, Jean-Yves. Sound And The Visual Arts: Intersections between Music and Plastic Arts Today. Dis Voir. 1993. ISBN 2-906571-26-1.DAVIES, Hugh. A History of Sampling. In: Unfiled. Music under New Technology. ReR/Recommended Sourcebook 0401. London:
 • JIŘIČKA, Lukáš. Dobyvatelé akustických scén. Od radioartu k hudebnímu divadlu. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2015. ISBN 978-80-7331-375-3.
 • SALTER, Chris. Entangled. Technology and the Transformation of Performance. Cambridge/London: The MIT Press, 2010. ISBN 978-0-262-19588-1..
 • CSERES, Jozef. Hudobné simulakrá. Bratislava: Hudobné centrum, 2001. ISBN 80-88884-30-6.
 • NYMAN, Michael. Experimental Music. Cage and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. ISBN 0-521-65383-5.
 • COX, Christoph, WARNER, Daniel, eds. Audiokultúra. Texty o modernej hudbe. Bratislava: Hudobné centrum, 2014. ISBN 978-80-89427-22-2.
Metody hodnocení
Esej - review článek k jednomu vybranému tématu.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022, zima 2023, zima 2024.