HF1106Az Povinný klavír I

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
0/1/4. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Magdaléna Hrudová (lecturer)
MgA. Vanesa Ignatova - Grabon (lecturer)
Mgr. Pavel Kratochvíl (lecturer)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (lecturer)
Guaranteed by
Piano Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Piano Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je skutečnost, aby student zvládl specifiku hry, kterou bude potřebovat při praxi pedagoga (např. základní umělecké školy, konzervatoř). Zařazení tohoto studia vychází z potřeb sociálních partnerů školy – tedy zejména z oblasti ZUŠ a konzervatoři. Povinný klavír má za cíl obohatit a připravit studenta do hudební a vyučovatelské praxe, kde se klade důraz na přiblížení její problematiky. Výuka povinného klavíru rozviji klavírní hru, kdy na konci bude student schopen získáné praktické a teoretické dovednosti volně používat ve své umělecko-pedagogické praxi.
Syllabus (in Czech)
  • Povinný klavír je odborně zaměřen na výuku hry na klavír pro studenty dirigování a kompozice. Jeho cíl je rozvíjet konkrétní technické dovednosti, hudební představivost v mnohohlasech a vyspělosti určené pro daný obor, které v budoucnu student použije při své praxi jako pedagog a interpret. Předmět také podporuje celkový rozvoj hudebního myšlení.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/HF1106Az