HF0175z Hra partitur II

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí (cvičící)
doc. Mgr. Emil Skoták (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Emil Skoták
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování 1.ročníku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hra partitur symfonií období klasicismu a raného romantismu (obsazení: dřevěné a žesťové dechové nástroje, smyčce) Hra partitur vokálních skladeb s doprovodem komorního orchestru období klasicismu (použití transpozic u dechových nástrojů) Hra klavírních výtahů období romantismu Schopnost vedení korepetic a ansámblových zkoušek se zpěváky s přihlédnutím k individuálním schopnostem studenta
Výstupy z učení
Hra partitury symfonie období raného romantismu (nejméně dvě věty) Hra části partitury vokální skladby s komorním orchestrem (dechové nástroje v transpozici) Praktické vedení ansámblových zkoušek se zpěváky v rámci projektů Studia Devítka a Komorní opery HF JAMU
Osnova
  • Hra partitur symfonií období klasicismu a raného romantismu (obsazení dechových i strunných nástrojů)
  • Práce s partiturou, výběr melodických nástrojů, spojování sopránových a basových nástrojů napříč mezi dechovými a smyčcovými nástroji, využití znalosti transpozic
  • Hra partitur vokálních skladeb s komorním orchestrem, výběr sborových hlasů a instrumentálního doprovodu a jejich spojení (obsazení i dechových nástrojů)
  • Hra klavírních výtahů oper nebo oratorií období romantismu formou přípravy a hudebního nastudování jednotlivých árií a ansámblu Výukové metody Cvičení, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů, praktická práce na přípravě hudebně dramatických děl s režisérem a korepetitorem
Výukové metody
Cvičení, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů, praktická práce na přípravě hudebně dramatických děl s režisérem a korepetitorem
Metody hodnocení
Zápočet, analýza výsledku činnosti studenta v příslušném semestru (hudební spolupráce na projektech studentů operní režie nebo projektech Studia Devítka), minimální 75 procent účasti na vyučovacích hodinách
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.