HF0030z Zpěv I

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
0/3/7. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr.art. Helena Kaupová (cvičící)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (cvičící)
MgA. Zdeněk Plech (cvičící)
Natalia Romanová-Achaladze (cvičící)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (cvičící)
Tatiana Teslya (cvičící)
Garance
doc. MgA. Zdeněk Šmukař
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvent oboru Zpěv na konzervatoři nebo mimořádně hlasově i interpretačně disponovaný uchazeč po úspěšném složení přijímací zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Navázání na předchozí stupeň technické vyspělosti studenta a její další rozvoj. Příprava pro nejméně dvě vystoupení v rámci interpretačního semináře, projektů v rámci Inscenačního semináře a ročníkových projektů posluchačů operní režie, příprava ke klasifikovanému zápočtu.
Výstupy z učení
- interpretace připraveného požadovaného repertoáru
- zvládnutí zadaných úkolů v ročníkových projektech a Studiu Devítka
Osnova
  • - rozvíjení individuálních technických základů, se kterými byli posluchači přijati ke studiu, příp. odstraňování chybných návyků
  • - rozvíjení dechové techniky, výcvik fonační funkce, rezonance a artikulace
  • - dle individuálních technických pokroků se přistupuje k interpretaci jednoduchých písní (L. Janáček, B. Martinů, V. Novák), písní by mělo být nejméně 6, pro nácvik pěvecké techniky je možné využití vokalíz (Concone, Marchesi, Vaccai, Lütgen, Abt, Rossini aj.)
  • - student se seznamuje se základy interpretace barokní árie
  • - příprava zvolené barokní árie k závěrečnému semestrálnímu výstupu
Literatura
  • Biehle, H. : Die Stimmkunst. Kistner, Leipzig 1931. info
  • Franziska Martienssenová: Vědomé zpívání, SPN, Praha 1987. info
  • Franziska Martienssenová-Lohmannová: Vzdělaný pěvec, KORA, Praha 1994. info
  • Kollár, A. : Hlas a jeho poruchy. JAMU, Brno 1992. info
  • Lehmann, L. : Meine Gesangskunst. Verlag der Zukunst, Berlin 1909. info
Výukové metody
cvičení, individuální výuka, heuristické metody, metody sebepoznávání, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů (především v přípravě repertoáru)
Metody hodnocení
- klasifikovaný zápočet
- minimálně 70% účast v hodinách hlavního oboru
- nastudování požadovaného repertoáru
- aktivní a tvořivý přístup ke studiu
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022.