HDH010z Dějiny a literatura oboru II

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
1/0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Jan Čižmář, Ph.D., M.A., B.A., dipl. um. (přednášející)
MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D., MBA (přednášející)
Michaela Šikulová Ambrosi, MMus, Ph.D. (přednášející)
MgA. Marek Štryncl (přednášející)
Mgr. Irena Troupová (přednášející)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
úspěšné absolvování předmětu Dějiny a literatura oboru I v 1. ročníku navazujícího magisterského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je teoretická reflexe vývoje oborů vokální a instrumentální hudby a historického vývoje nástrojů, jejich stavby a ladění. Student se seznámí s faktografickou stránkou dějin historického vokálního a instrumentálního umění. Získává přehled o problematice historických ladění, která úzce souvisejí s vývojem oborů. Přednášky se zabývají konstrukčními vlastnostmi nástrojů, způsoby hry a specifiky vycházejícími z oborů staré hudby. Zaměřují se na reflexi vývoje hudební literatury v kontextu regionálních oblastí a specifik jejich interpretace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - Popsat a definovat vývojové etapy oborů historické interpretace - Definuje principy a východiska historických nástrojů – oborů a jejich literatury
Osnova
  • Vývojová východiska, základy historických ladění související s vývojem oborů, vývoj hudební literatury v kontextu regionálních oblastí a specifik jejich interpretačních východisek
Literatura
  • Corrette Michel, École d’Orphée, Paris 1738. Reprint Genéve, Minkoff 1972. info
  • M. Corrette: Le Maitre de Clavecin pour l'accompagnement, Paris 1732. info
  • Praetorius, Michael: Syntagma musicum, Wolfenbüttel 1618-1620. info
  • Vybrané hudebně-teoretické traktáty (S. Ganassi, G. Caccini, J. Mattheson, L. Mozart, J. J. Quantz, C. Ph. E. Bach, D. G. Türk u. a.). info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
rozhovor
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2021/HDH010z