H80044z Dějiny a literatura nástroje I

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Juraj Bartoš (přednášející)
MgA. Jan Dalecký (přednášející)
David Dorůžka (přednášející)
RNDr. Matúš Jakabčic (přednášející)
Jan Jirucha, DiS. (přednášející)
MgA. Vít Křišťan (přednášející)
MgA. Jiří Levíček (přednášející)
Cyrille Alexandre Oswald (přednášející)
Mgr. Jan Přibil, DiS. (přednášející)
Jiří Slavík (přednášející)
Kamil Slezák (přednášející)
doc. MgA. Vilém Spílka (přednášející)
Marián Ševčík (přednášející)
Ĺubomír Šrámek (přednášející)
Rastislav Uhrík (přednášející)
Garance
doc. MgA. Vilém Spílka
Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H80044l Dějiny a literatura nástroje I )
Ukončený bakalářský stupeň specializace Jazzová interpretace na HF JAMU nebo jiné vysoké umělecké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prohloubení studentova vnímání vlastního nástroje skrz historickou reflexi, která poukazuje na vývoj daného nástroje napříč žánry po celé časové ose. Cílem předmětu je i bližší seznámení se s hlavními innovatory daného nástroje, pochopení jejich přístupu a proniknutí do jejich osobitého stylu.
Výstupy z učení
Student prokáže konkrétní praktické zvládnutí klíčových prvků, které zapříčinily vývoj jeho nástroje v posledním století. K této činnosti sám vyhotoví transkripce vybraných hudebních skladeb, které přímo ilustrují onen nástrojový vývoj.
Osnova
 • Postupná chronologická analýza významu a funkce studentova instrumentu v následujících stylech:
  Raný jazz
 • New Orleans
 • Chicago a New York
 • Swing
 • Be Bop
 • Hard Bop
 • Post Bop
 • Free Jazz
 • Jazz Rock Fusion
 • Jazz-World Fusion
 • Contemporary/Post Modern
Literatura
  doporučená literatura
 • COOKE, Mervyn a David HORN. The Cambridge Companion to Jazz. Cambridge Companions to Music. Cambridge University Press, 2002. ISBN 978-0-521-66388-5.
 • COOK, Richard a Brian MORTON. The Penguin Guide to Jazz. Penguin, 2008. ISBN 978-0-14-103401-0.
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zápočet
Student vytvoří jednu historickou transkripci během každého měsíce studia. Na konci semestru se očekává i vlastní interpretace dané transkripce.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023, zima 2024.