H70084Az Hlavní obor I

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
2/0. 7 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. Vilém Spílka (přednášející)
doc. Mgr. Juraj Bartoš (přednášející)
MgA. Jan Dalecký (přednášející)
David Dorůžka (přednášející)
RNDr. Matúš Jakabčic (přednášející)
Jan Jirucha, DiS. (přednášející)
MgA. Vít Křišťan (přednášející)
MgA. Jiří Levíček (přednášející)
Cyrille Alexandre Oswald (přednášející)
Mgr. Jan Přibil, DiS. (přednášející)
Jiří Slavík (přednášející)
Kamil Slezák (přednášející)
Marián Ševčík (přednášející)
Ĺubomír Šrámek (přednášející)
Rastislav Uhrík (přednášející)
Garance
doc. MgA. Vilém Spílka
Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H70084Al Hlavní obor I )
Odpovídající odbornost hry na daný nástroj prověřená u přijímacího řízení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je upevnit technické dovednosti studentů a rozvinout základní schopnosti interpretace jazzové hudby na daný nástroj. Jádro prvního semestru tkví ve studiu a snaze ovládnout a napodobit tradiční jazzovou stylistiku na základě jednodušších jazzových standardů a forem. Studium prvního semestru je zaměřeno především na blues.
Výstupy z učení
Student by měl být schopen intepretovat kratší formy jazzových standardů a blues v základních tradičních stylistikách.
U semestrálních zkoušek by měl prokázat schopnost kreativně pojmout zadaný repertoárový materiál a předvést jej v jednoduchém aranžmá.
Osnova
 • Zdokonalování schopnosti hry na nástroj
 • Studium blues
 • Analýza jazzových standardů (Blue Monk, Billie´s Bounce, Take the A Train, Summertime)
 • Studium širové škály nahrávek těchto standardů a rozbor improvizačních přístupů různých interpretů
 • Studium rytmu
 • Práce na projektu k semestrální zkoušce
 • Základy aranžování
Literatura
  doporučená literatura
 • 20 minutes Warm Up Routine by Michael Davis
 • Trombonisms by Bill Watrous and Alan Ralph
Výukové metody
Přednáška - individuální výuka
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Student bude ohodnocen komisí na semestrálních zkouškách s přihlédnutím k jeho celosemestrální práci, okomentované hlavním vyučujícím.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.