H70009z Chamber Play I

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (lecturer)
doc. Igor Ardašev (lecturer)
prof. Jiří Doležel (lecturer)
prof. MgA. Ivan Gajan (lecturer)
Mgr. Josefa Hloušková (lecturer)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Alena Vlasáková (lecturer)
MgA. Helena Weiser (lecturer)
Guaranteed by
Piano Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Piano Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • * Studium komorních skladeb barokního, klasickoromantického období, 20. a 21. století, pro soubory různých seskupení, včetně klavírního dua. Možnost komorní hry s využitím hammerklavieru. Volitelně příprava na absolventský recitál, kde smí komorní hra tvořit až polovinu programu.
Literature
  • Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. info
  • Moore, Gerald: Am I too Loud? Penguin, Harmondsworth (Mddx.), 1966. info
  • Corredor, J. Ma.: Hovory s Pablem Casalsem. Praha : SNKLHU, 1958. info
  • Newman, William S.: Beethoven on Beethoven. New York : W.W.Norton,1988. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška - 1 hodina týdně
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H70009z