H60387z Voice I

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2. 12 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr.art. Helena Kaupová (lecturer)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (lecturer)
MgA. Zdeněk Plech (lecturer)
Natalia Romanová-Achaladze (lecturer)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (lecturer)
Tatiana Teslya (lecturer)
Guaranteed by
Vocal Studies Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Minimálně 70% účast v hodinách hlavního oboru, nastudování požadovaného repertoáru, aktivní přístup ke studiu, rozvoj dosavadních pěveckých dovedností.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Koncertní vystoupení v rozsahu 1/2 recitálu. Nejméně 1 vystoupení v interpretačním semináři. Nastudování operní role v Komorní opeře dle dramaturgického plánu. Spolupráce s profesionálními orchestry a divadly. Koncertní vystoupení v rozsahu 1/2 recitálu (pokud nebude splněno v zimním semestru). Nejméně 1 vystoupení v interpretačním semináři. Nastudování a provedení operní role v Komorní opeře dle dramaturgického plánu. Příprava operních árií pro konkurzy a #Burzu mladých zpěváků".

Syllabus (in Czech)
 • V návaznosti na předcházející studium rozvoj umělecké osobnosti a technické vyspělosti studenta.

  - Technické zkvalitňování pohyblivosti hlasu, dbát stále na inervaci hlasového orgánu a dle typu hlasu volit příslušnou pěveckou literaturu (J.S. Bach,
  - G.F. Händel, J. Haydn atd.) a další autory světového a českého baroka.
  - Kontrola a fixování základních přírodních zákonitostí stavby hlasového orgánu na základě rozvinuté přirozenosti.
  - Ornamentika jako základ pro interpretaci skladeb 17. a 18. století.
  - Při interpretaci vycházet a respektovat stavební, výrazové, hudební a jazykové principy daného stylového období v praxi.
  v LS
  - Dbát o vytvoření dokonalé psychofyzické jednoty a koordinaci výrazového a pěveckého projevu ve studovaných skladbách.
  - Zdokonalování procesu hlasové výchovy tvůrčím myšlením na pocitech budovaných mechanických návyků.
  - Studium skladeb autorů jednotlivých stylových období. Podle typu studenta zařazení písní a árií představitelů jednotlivých národních škol.
  - Nastudované skladby směřovat ke koncertním vystoupením.
  - Studium operní role v rámci dramaturgického plánu Komorní opery.
  - Studium a příprava specifického repertoáru pro jednotlivé pěvecké soutěže a konkurzy.
Literature
 • Bar, J. : Pravý tón a pravé pěvecké umění 2. Praha 1976. info
 • Dannenberg, R. : Katechismus umění pěveckého. Praha 1932. info
 • Schweitzer, A. : Johann Sebastian Bach. Leipzig 1947. info
 • Beyschlag, A. : Die Ornamentik der Musik. Leipzig 1953. info
 • Rosner, R. : Bel canto a moderní hlasová pedagogika. Praha 1963. info
 • Bartko, D. : Moderní psychohygiena. Praha 1976. info
 • Lapšin, I. : Ruská hudba. Praha 1947. info
 • Eisman, G. : Robert Schumann. Lipsko 1956. info
 • Courvoisier, W. : Schumanns Frauenliebes und Leben, München 1921. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka, vystupování na interpretačním semináři, veřejných koncertech, v Komorní opeře a ve Studiu Devítka.
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 12 z 24.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H60387z