H60340NAz Studium repertoáru s klavírem I

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Eva Macková (přednášející)
MgA. Tomoko Asahina, ArtD. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Drápelová (cvičící)
doc. MgA. Jana Goliášová (cvičící)
MgA. Radim Pančocha (cvičící)
doc. Mgr. Jana Ryšánková (cvičící)
Bohumír Stehlík (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jana Ryšánková
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování bakalářského studia příslušného oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou tyto: studium repertoáru s klavírem, výběr repertoáru je přímo závislý na výběru skladeb v lekcích předmětu Hra na nástroj. Součástí výuky předmětu je trénink intonační a rytmické flexibility při hře s klavírem (vyrovnání intonační hladiny vzhledem k temperovanému ladění), zvukové vyváženosti, komunikace s korepetitorem. Příprava na veřejná vystoupení - interpretační semináře, koncerty, soutěže, konkurzy.
Výstupy z učení
Student ovládá schopnosti spolupráce s korepetitorem:
- je flexibilní v rytmu, intonaci a dynamice;
- hraje s přesvědčivým hudebním výrazem;
- má smysl pro dynamický a výrazový kontrast;
Na základě výuky předmětu je adekvátně připraven pro koncertní pódium, interpretační soutěž nebo účast na konkurzu.
Osnova
 • Nácvik a rozbor studovaného repertoáru, rozvoj komplexního chápání studovaných skladeb.
 • Absolvování nejméně dvou vystoupení na semináři a uspořádání půlrecitálu. Výběr skladeb je totožný s výběrem v lekcích předmětu Hra na nástroj.
Literatura
  povinná literatura
 • Repertoár různého slohového období. info
  doporučená literatura
 • Play with a Pro, Hudební výuková videa, www.playwithapro.com
 • Kalábová, B.: Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce, Brno, JAMU 1982
 • Badura Skoda, E. und P.: Mozart-Interpretation. Edward Vancura Verlag, Wien 1957
 • Zeman, F. K.: Věra Řepková a klavírní doprovod. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX., 1943-44
 • Czuberka, B.: Die Pianistischen Parallelen
Výukové metody
Individuální nácvik s klavírním doprovazečem.
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022.