H601932z Chamber Play III

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (lecturer)
doc. Miloš Vacek (lecturer)
prof. ArtD. Peter Michalica (lecturer)
prof. MgA. František Novotný (lecturer)
prof. Jozef Podhoranský (lecturer)
doc. Mgr. Jan Řezníček (lecturer)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (lecturer)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (lecturer)
MgA. Štěpán Švestka (lecturer)
Mgr. Pavel Wallinger (lecturer)
MgA. Miroslav Zicha (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu Komorní hra II (bicí nástroje) ve druhém ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • ZIMNÍ SEMESTR
  Nadále (v případě potřeby) účast ve fakultním souboru bicích nástrojů, mimoškolní vystoupení atd. Repertoár viz předchozí semestry.

  Na základě domluvy mezi studenty, po poradě s jejich pedagogy, možnost vytváření komorních sestav s různými kombinacemi nástrojů. Důraz na zvukovou vyrovnanost, pochopení odlišných možností jiných nástrojů atd. Z organizačních důvodů spíše menší sestavy (dua, tria), s možností prezentace na koncertech fakulty. Výběr vhodných skladeb, např. P. Eben: Krajiny patmoské pro varhany a bicí, Sonáta pro flétnu a marimbu (Hoffmeister), Protihráči (ČHF, Schott), M. Ištvan: Trio (ČHF), P. Zemek: Chvála manželství pro basklarinet a bicí (nevydáno, rukopis), N. J. Živković: In errinerungen schwebend pro vibrafon a tři flétny (Moeck), P. Pokorný: Full Moon pro baryton a dva hráče na bicí (nevydáno, rukopis), E. Bozza: Trois Essais pro trombon a bicí (Salabert), případně interpretace prací studentů kompozice.

  Podobně, v případě nabídky z jiných oborů, možnost využití Souboru bicích nástrojů jako doprovodné skupiny, např. A. Jolivet: Suite en concert pro flétnu a bicí kvartet (Salabert), J. Nilović: Suite balkanique pro 7 trombonů a bicí kvartet (nevydáno, rukopis), J. Cage: Amores pro klavír a bicí trio (Peters), L. Harrison: First Concerto pro flétnu a dva hráče na bicí (Peters).

  Všechny uvedené možnosti (i z dřívějších semestrů) lze využít při návrhu dramaturgie bakalářského absolventského projektu.


  LETNÍ SEMESTR
  Pokračování v práci ve fakultním Souboru bicích nástrojů i v jiných komorních souborech, s využitím v rámci absolventského bakalářského projektu. U absolventů důraz na samostatnost při přípravě, výběr nástrojů a příslušenství, správné pochopení autorova záměru atd. Výběr repertoáru viz předchozí semestry, pro absolventy výběr reprezentativních partů.
  V období po absolventském bakalářském koncertu i nadále možnost rozdělení studentů do malých skupin (dua, tria).
Literature
 • Výběr z repertoáru pro dané nástrojové obsazení, vhodné zařadit díla vrcholného romantismu, impresionismu a 20. století. info
Teaching methods (in Czech)
Hromadná výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočet (ZS) + klasifikovaný zápočet (LS)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H601932z