H601873z Komorní hra II

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2. 3 kr. 3 z 7. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Miloslav Jelínek (cvičící)
doc. Miloš Vacek (cvičící)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (cvičící)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (cvičící)
prof. ArtD. Peter Michalica (cvičící)
prof. MgA. František Novotný (cvičící)
doc. Mgr. Jan Řezníček (cvičící)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (cvičící)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (cvičící)
MgA. Štěpán Švestka (cvičící)
Mgr. Pavel Wallinger (cvičící)
Garance
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • Další rozvoj schopnosti dynamické, intonační a výrazové
    přizpůsobivosti, potřeba diferencované intonace v ansámblech rozličného typu
    (smyčcový, s klavírem, s jinými nástroji)
Literatura
  • Výběr z repertoáru pro dané nástrojové obsazení, vhodné zařadit díla vrcholného romantismu, impresionismu a 20. století. info
Výukové metody
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Metody hodnocení
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2021/H601873z