H601654Nz Interpretační seminář I

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (přednášející)
MgA. Štěpán Švestka (přednášející)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Miloš Vacek
Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Vysoká interpretační a analytická úroveň dle světových standardů, úspěšně složená přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Příprava studenta na veřejná vystoupení formou prezentace nastudovaných skladeb před publikem složeným z odborníků a posluchačů. Studenti zde prezentují své umění interpretace a vlastní umělecký záměr. Formou diskuse mezi studentem, pedagogy a posluchači je konfrontován jejich umělecký názor s důrazem na osobitý tvůrčí přístup a schopnost formulace interpretační koncepce. Dalším cílem je rozvoj poslechového vnímání s důrazem na sebereflexi a schopnost kriticky zhodnotit umělecký výkon.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- veřejně prezentovat své interpretační umění;
- analyzovat umělecký výkon;
- obhájit vlastní interpretační názor;
- popsat problematiku veřejného vystupování;
- navrhnout vhodnou formu zkvalitňování úrovně veřejného vystupování;
- srozumitelně sdělit své odborné názory
Osnova
 • Osnova:
 • - povinná vystoupení studentů
 • - nepovinná vystoupení - ověřování vlastní úrovně před veřejnými bodovanými koncerty
 • - diskuse v širším smyslu o všech interpretačních a výrazových problémech konkrétního díla
 • - rozšiřování poznatků o skladatelích a jejich tvorbě
Literatura
  doporučená literatura
 • Kohler, J.: Umění kytarové hry. Panton 1984
 • Kment, J.: Nejhlubší z rodu smyčců. Praha 1988
 • Podhradská, V., Skladaný, J: Dejiny a literatúra huslí a violy. Bratislava, VŠMU, 1988
 • Havasová, K.: Nebojte se trémy. Supraphon 1990
Výukové metody
Cvičení ve formě pravidelných veřejných vystoupení před kolektivem odborníků nebo formou poslechového semináře s odbornou řízenou diskusi
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
Povinnost minimálně jednoho vystoupení za semestr.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023.