H60104FLz Instrument Playing II

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2. 13 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
prof. Mgr. Václav Kunt (lecturer)
MgA. Kristína Vaculová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
uzavření zimního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Flute (programme HF, B-HUDUM)
 • Flute (programme HF, Hdech:B)
 • Flute (programme HF, N-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
 • Další zkvalitňování a rozšiřování znalostí a výsledků studia v 1. ročníku
  (dechová ekonomie, tónová kultura, vibrato, artikulace, stylovost).
  Technická cvičení :
  - M. Moyse : 24 denních studií
  - Flétna sólo :
  - C. Debussy : Syrinx
  - A. Honegger : Danse de la Chévre
  - J. Ibert : Piéce
  - Sonáty :
  - B. Martinů, J. Feld, D. Milhaud, F. Poulenc. J. Mouquet, P. Hindemith
  - Přednesy :
  - B. Martinů : Scherzo - Divertimento
  - E. Bozza : Agrestide
  - O. Messiaen : Le Merle Noir
  - F. Martin : Ballade
  - Koncerty :
  - C. Chaminade, V. Blodek, F. Danzi, J. A. Demerssemann
  LS
  Zkvalitňování a upevňování dosažených kladných návyků, ovládání barvy
  tónu, legato, nuanční artikulace.
  Flétna sólo :
  - P. Hindemith : Acht Stücke
  - J. Rivier : Oiseaux Tendres
  - P. O. Ferroud : 3 Piéces
  - Sonáty :
  - E. Schulhoff, K. B. Jirák, S. Prokofjev
  - Přednesy :
  - T. Boehm : 6 Morceaux de Salon op. 27, 30
  - G. Briccialdi : Carnival of Venice op. 77
  - B. Godard : Suite op. 116
  - Koncerty :
  - W. B. Molique, C. Reinecke, J. Feld
Literature
 • Stevens, R. : Artistic Flute Technique and Study. Highland Music Company, Hollywood 1967. info
 • Štědroň, M. : Základy polymelodiky. MU, Brno 1992. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 13 z 26.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H60104FLz