H60102VCz Instrument Playing I

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2/28. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Jozef Podhoranský (seminar tutor)
MgA. Štěpán Švestka (seminar tutor)
MgA. Miroslav Zicha (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Jozef Podhoranský
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování bakalářského studia příslušného oboru a úspěšně vykonané přijímací zkoušky.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Cello (programme HF, Hstru:N)
 • Cello (programme HF, N-HUDUM)
 • Viola (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Cílem je vychovat špičkové odborníky, kteří se mohou uplatnit jako sólisté a jako hráči v předních symfonických, operních a komorních orchestrech, v komorních souborech, a také jako pedagogové působící na všech stupních odborných škol. Obor navazuje na bakalářský stupeň studia. Umožňuje nejvyšší stupeň vzdělání nejen v oblasti praktické, ale rovněž v teoretické oblasti historie a vývoje nástroje a interpretace. Vědomosti z praktických a teoretických předmětů, které se vzájemně doplňují, mohou studenti již během studia aplikovat nejen na mezinárodních interpretačních kurzech a mezinárodních interpretačních soutěžích, ale na základě získaných znalostí je zde předpoklad špičkových sólových výkonů na domácích i mezinárodních koncertních pódiích.
Learning outcomes (in Czech)
Na základě intenzívní individuální přípravy student ovládá dle výběru některá vrcholná díla violoncellovéhio repertoáru (viz osnova), včetně používání nejnovějších interpretačních postupů, jako je např. maximální využití hry v palcových polohách, plynulé používání přirozených i umělých flažoletů. Student má již četnou zkušenost s veřejným vystupováním a umí adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice).
Syllabus (in Czech)
 • Na základě intenzívní individuální přípravy student ovládá dle výběru řadu vrcholných děl violoncellového repertoáru, zahrnujících různé druhy technických prvků nejvyšší obtížnosti (ricochet, arpeggio, řadové staccato, dvojhmatové flageolety, vícehlasé trylky ad.)
 • Má již značnou zkušenost s veřejným vystupováním a umí adekvátně načasovat svůj výkon - časování hráčské kondice.
 • Repertoár může dle výběru obsahovat např. tyto skladby:
 • Etudy vyšší náročnosti: Popper, Piatti, Bukinik, Serais apod.
 • Barber S.: Koncert a moll
 • Boccherini L.: Koncerty (výběr)
 • Brahms J.: Sonáty
 • Britten B.: Cello-Symphony
 • Čajkovskij P. I.: Variace na rokokové téma
 • Dvořák A.: Koncert h moll
 • Elgar E.: Koncert e moll
 • Franck C.: Sonáta A dur
 • Haydn J.: Koncert D dur Honegger A.: Koncert
 • Chopin F.: Sonáta g moll
 • Kraft Ä.: Koncert C dur Lalo E.: Koncert d moll
 • Martinů B.: Koncert č.1, č.2
 • Martinů B.: Sonáty
 • Popper D.: Koncerty d moll, e moll, G dur, h moll
 • Popper D.: Výběr z virtuózních skladeb
 • Prokofjev S.: Symfonie - Koncert
 • Prokofjev S.: Sonáta C dur
 • Saint-Saëns C.: Koncert a moll, d moll
 • Schumann R.: Koncert a moll
 • Šostakovič D.: Koncert č. 1, č. 2
 • Seravais F. A.: Výběr z virtuózních skladeb
 • Šostakovič D.: Sonáta d moll
Literature
  recommended literature
 • Alexanian, D.: Traité théorique et pratique du Violoncelle, Édition littéraires et musicales. A. Z. Mathot, Paris 1922
 • Tortelier, P.: How I Play, How I Teach. Chester Music, London 1976
 • Mantel, G.: Cellotechnik. Schott Music, Mainz 1972
 • Pappe, W, Boetcher, W.: Das Violoncello. Schott Music, Mainz, 2005
 • Mantel, G.: Cellotechnik. Schott Music, Mainz 1972
 • Becker H.: Mechanik und Aesthetik des Violoncellspiels. Universal-Edition, Wien, 1929
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet - komisonální
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H60102VCz