H60102HSz Instrument Playing I

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2/28. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. ArtD. Peter Michalica (seminar tutor)
prof. MgA. František Novotný (seminar tutor)
doc. Miloš Vacek (seminar tutor)
Mgr. Pavel Wallinger (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MgA. František Novotný
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování bakalářského studia příslušného oboru, úspěšně vykonané přijímací zkoušky
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Violin (programme HF, Hstru:N)
 • Violin (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Cílem je vzdělání odborníků, kteří se mohou uplatnit nejen jako sólisté, ale zejména pro hru v symfonických, operních a komorních orchestrech, v komorních souborech a pro pedagogické působení na všech stupních odborných škol. Obor navazuje na bakalářský stupeň studia. Umožňuje nejvyšší stupeň vzdělání nejen v oblasti praktické, ale rovněž v teoretické oblasti historie a vývoje nástroje a interpretace. Vědomosti z praktických a teoretických předmětů, které se vzájemně doplňují, mohou studenti již během studia aplikovat nejen na mezinárodních interpretačních kurzech a mezinárodních interpretačních soutěžích, ale na základě získaných znalostí je zde předpoklad špičkových sólových výkonů na domácích i mezinárodních koncertních pódiích.
Learning outcomes (in Czech)
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen:
- ovládat dle výběru některá vrcholná díla houslového repertoáru (viz osnova);
- ovládat moderní interpretační techniky
Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen: - adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice).
Syllabus (in Czech)
 • Na základě intenzívní individuální přípravy student ovládá dle výběru řadu vrcholných děl houslového repertoáru, zahrnujících různé druhy technických prvků nejvyšší obtížnosti (ricochet, arpeggio, řadové staccato, dvojhmatové flageolety, vícehlasé trylky ad.) Má již značnou zkušenost s veřejným vystupováním a umí adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice).
 • Repertoár může dle výběru obsahovat např. tyto skladby:
 • Wieniawski H.: Caprices op. 10, op. 18
 • Paganini N.: Caprices op. 1
 • Bach J. S.: Sonáty a partity
 • Brahms J.: Sonáty
 • Brahms J.: Koncert D dur
 • Bruch M.: Koncert g moll
 • Čajkovskij P. I.: Koncert D dur
 • Dvořák Ant.: Koncert a moll
 • Janáček L.: Koncert „Putování dušičky”
 • Kreisler F.: Výběr z virtuózních skladeb
 • Lalo E.: Španělská symfonie
 • Martinů B.: Koncert č.1, č.2
 • Martinů B.: Sonáty
 • Mendessohn-Bartholdy F.: Koncert e-moll, d-moll
 • Paganini N.: Capriccia pro sólové housle
 • Paganini N.: Houslové koncerty č.1 - 5
 • Prokofjev S.: Koncert D dur, g moll
 • Saint-Saëns C.: Koncert h moll
 • Sarasate P. de: Výběr z virtuózních skladeb
 • Suk J.: Fantzie g moll
 • Sibelius J.: Koncert d moll
 • Šostakovič D.: Koncert č.1, č.2
 • Wieniawski H.: Koncert d moll, fis moll
Literature
  recommended literature
 • Jampolskij I.: Osnovy skripičnoj applikatury. Moskva 1955
 • Flesch C.: Erinnerungen eines Geigers. Atlantis Verlag 1960
 • Jankelevič J.: Směny pozicij, Metodika igry na skripke. Moskva 1960
 • Feldgun G. G.: Vaprosy smyčkovovo iskustva. Gosudarstvenyj muzykalno-pedagogičeskij institud im. Gněsinych, Moskva 1980
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H60102HSz