H40086VCz Dějiny a literatura nástroje I

Hudební fakulta
zima 2021
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Miroslav Zicha (přednášející)
Garance
prof. Jozef Podhoranský
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Absolvování bakalářského studia příslušného oboru a úspěšně vykonané přijímací zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je přehled o vzniku a historii předchůdců smyčcových nástrojů dnešního typu, sleduje staré violy jako přímé předchůdce dnešních nástrojů a přibližuje vznik a vývoj nástrojů houslového typu. Přibližuje první stavitele těchto nástrojů a na pozadí historického vývoje promítá violoncello od jeho vzniku až do konce 18. století, včetně seznámení s předními interprety či pedagogy violoncella jako představiteli jednotlivých škol. V oblasti violoncellové literatury je zaměřen na seznámení s violoncellovou tvorbou od jejího počátku až do konce období klasicismu. Student získá detailní přehled o violoncellové literatuře (sólové a komorní), zná základní okolnosti vzniku skladeb a dokáže definovat jejich charakteristiku (stupeň obtížnosti, hudební charakter, míru virtuozity, stylové zařazení).
Výstupy z učení
Student má znalosti o historickém vývoji strunných nástrojů a vývoji violoncella. Má přehled o významných houslařských školách u nás i v zahraničí a o koncertní literatuře sólové i komorní. Orientuje se v literatuře metodické. Dokáže aplikovat své znalosti při vystoupeních na koncertních pódiích i při pedagogické činnosti.
Osnova
 • Vývoj violoncella – předchůdci violoncella, stavitelé nástrojů
 • Houslařství v Itálii, Německu, Francii - houslařské rody
 • Houslařství v Čechách - houslařské rody a představitelé
 • Violoncellová hra v Itálii
 • Violoncellová hra ve Francii a Německu
 • Violoncellová hra v Belgii, Holandsku a Španělsku
 • Violoncellová hra v českých zemích
 • Violoncellová hra v Rusku (Sovětském svazu)
 • Violoncellová hra v Anglii a USA
 • Klasická sonátová literatura
Literatura
  doporučená literatura
 • Wasielewski, W. J.: Das Violoncell und seine Geschichte. Breitkopf&Härtel, Lipsko 1911
 • Ginzburg, L. S.: Istorija violončelnogo iskusstva, kniha první – Muzgiz, Moskva 1950 kniha druhá – Muzgiz, Moskva 1957 kniha třetí – Muzgiz, Moskva 1965
 • Černušák, G : Dějiny evropské hudby. Panton, Praha 1964
 • Burney, C.: Hudební cestopis 18. věku. Státní hudební vydavatelství, Praha 1966
 • Měrka, I.: Violoncello, Montanex. Ostrava 1995
 • Pappe, W., Boetcher W.: Das Violoncello. Schott Music, Mainz, 2005
Výukové metody
Přednáška, řízená diskuse
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022.