HPHAA1Az Angličtina A pro odbornou praxi I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/8/0. 3 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivana Jarešová (cvičící)
Garance
Mgr. Ivana Jarešová
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Angličtina A pro odbornou praxi I Angličtina A pro odbornou praxi – doktorské studium Hudební produkce: Znalost jazyka na úrovni B2 + SERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je dále rozvíjet schopnost absolventů, využívat jazykové znalosti v praxi. Při studiu je proto kladen důraz na profesní zaměření studentů, na znalosti manažerské a hudební terminologie, na tvorbu propagačních a odborných textů. Znalost hudební a manažerské terminologie, stejně tak i gramatických náročnějších jevů. Komunikační schopnost vangličtině (v psaném i mluveném projevu), dovednost používat profesní angličtinu v oblastech: obchodní angličtiny, manažerské, finanční a právní angličtiny a obchodní korespondence.
Výstupy z učení
Výstupem absolventa zkoušky by měly být následující dovednosti: výborná komunikační schopnost v angličtině (v psaném i mluveném projevu), dovednost používat profesní angličtinu v oblastech: obchodní angličtiny, manažerské, finanční a právní angličtiny a obchodní korespondence.
Osnova
  • K rozšiřování dovedností doktorandi použijí svoje a dodané materiály (ze strany vyučujícího) - Business English, Financial English, Managerial English, Legal English, Business correspondence, mohou použít i elektronickou cvičebnici angličtiny vytvořenou katedrou cizích jazyků.
Literatura
    povinná literatura
  • Jarešová, Ivana: English Texts for students of the Music Faculty. ISBN Brno 2004/2006/2009 Jarešová, Ivana: English Texts for students of music management of Music Faculty of JAMU. ISBN. Brno 2009 Hajn, Tomáš: An English-Czech Reader for Students of
Výukové metody
Konzultace + samostatný výstup ve formě zpracované eseje na zadané téma + samostatné studium dodaných materiálů s manažerskou tématikou a jejich zpracování v rámci samostatného projektu vytvoření propagačního materiálu ve větším rozsahu.
Metody hodnocení
Zkouška na úrovni C1 + SERR (PO 4. SEMESTRU)
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HPHAA1Az