HPH001Ez Hudební produkce V

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/135/50. 3 týdenní bloky á 9 hodin kontaktní výuky + domácí příprava 50 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Alena Bendová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Marie Kučerová (cvičící)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Ingeborg Radok Žádná (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc. (cvičící)
prof. Mgr. Noemi Zárubová-Pfeffermannová (cvičící)
Garance
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Doktorské studium HF - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
TYP_STUDIA ( D )
Úspěšně absolvovaný kurz HPH001Dl.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň předmětu vychází z odborné literatury zaměřené zejména na současné poznatky prezentované na úrovni mezinárodních žurnálů specializovaných na oblast hudební produkce či arts managementu (zejména na témata z oblasti právních a ekonomických předpokladů realizace hudby, vydavatelství, nakladatelství, agentáže, médií, hudebního (gramofonového) průmyslu, výroby hudebních nástrojů, marketingového přístupu v oblasti služeb a volného času).
Pedagog směřuje a konzultuje aktivity studenta a jeho konkrétní výsledky při uplatňování nabytých znalostí, ať už metodou simulace projektů nebo skutečně reálně dosažených výsledků školence v praxi. V rámci předmětu školenec připravuje a studuje texty pro aktivní vystoupení na konferencích či pro kontaktní výuku.
Výstupy z učení
Student umí na základě specifik svého zaměření disertační práce: - správně tvořit hypotézy podložené relevantními zdroji - stanovovat charakteristiku problému a určit k němu vhodnou metodologii řešení - student používá a rozumí odborné terminologii jak v českém tak cizím jazyce - vyhledávat odborné konference a kolokvia vhodné pro prezentování dílčích výzkumných výsledků v tuzemsku i zahraničí - navrhnout, popsat a prezentovat výzkumnou metodu - definovat základní předpoklady a limity výzkumné metody - student umí provádět samostatný výzkum - student dokáže samostatně připravit odborný psaný text
Osnova
 • 1. studium odborných textů a jejich výklad
 • 2. konzultace konkrétních úkolů z oblasti hudební produkce
 • 3. vyhledání a doporučení vhodných odborných konferencí jak pro pasivní tak aktivní účast a konzultace přípravy příspěvku
 • 4. další doporučení vhodných pro umělecký rozvoj posluchače
 • 5. úvahy nad strategií svého vlastního uměleckého a producentského rozvoje
 • 6. konzultace průběžných výsledků
 • 7. prezentace všech výsledků v rámci závěrečného kolokvia
Literatura
 • International Arts Manager. Lewis Business Media.
 • International journal of music business research. International Music Business Research Association. ISSN: 2227-5789
 • The ENCATC Journal of Cultural Management and Policy. Brussels: ENCATC, ISSN 2224-2554
 • The Journal of arts management, law, and society. Washington, DC: Heldref Publications. ISSN 1063-2921.
 • The Journal of arts management and law. Washington, D.C.: Helen Dwight Reid Educational Foundation. ISSN 0733-5113.
 • Das Orchester. Schott Music.
Výukové metody
bloková výuka
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HPH001Ez