HF1025z Sonicko-akordické metody v elektroakustické kompozici

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Petr Pařízek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porovnat kompoziční metody sonické a akordické, dále poskytnout vhled do digitální realizace běžných i nestandardních zvukových efektů, přiblížit vztah znějícího zvuku a jeho digitalizované reprezentace, a nakonec podrobněji ozřejmit algoritmy pro konkrétní typy efektů. Všechny uvedené body jsou probírány výhradně z hlediska digitální realizace - cílem výkladu je objasnit, jak přesně se mění daný digitalizovaný zvukový záznam, nikoli jak daný efekt obecně funguje.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
prakticky využít některých přesně definovaných efektů ve vlastní kompozici,
pochopit digitální realizaci daných zvukových efektů v sonicko-akordickém kontextu,
odhadnout změnu znějícího zvuku ze změny jeho digitalizované reprezentace,
předvídat změnu digitalizované reprezentace s ohledem na konkrétní parametry efektu.
Osnova
 • Digitální záznam, zvuk jako sekvence čísel, atributy záznamu.
 • Zacházení s časovými nebo amplitudovými koeficienty, amplitudová modulace.
 • Frekvence tónů, dvojzvuky, exponenciální vztahy.
 • Harmonické tóny, periodické souzvuky.
 • Časová komprese a expanze, posun výšky tónu.
 • Dozvuk, filtrování, nahrávání dozvuku, Hilbertova transformace.
 • Chorus a flanger - kombinace konvoluce a časového posunu.
 • Lineární posun frekvence, frequency shifter vs. pitch shifter.
 • Cílené filtrování.
 • Souvislost barvy zvuku a užitého druhu ladění, sedmilimitové intervaly.
Výukové metody
Přednáška. Hromadná výuka.
Metody hodnocení
Zápočet. Hodnocení je uděleno za ústní nebo písemné přezkoušení získaných znalostí.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HF1025z