HF0111z Jevištní řeč

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Irena Rozsypalová (cvičící)
Garance
Mgr. Irena Rozsypalová
Katedra zpěvu - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 15:10–16:45 009
Předpoklady
Rétorika – neboli řečnictví - je umění a nauka mluveného projevu, především veřejně přednášené řeči. Z tohoto základu vychází jevištní řeč. Předmět nutný pro studenty uměleckého zaměření. Předpokladem je znalost českého jazyka. Procvičuje se výslovnost, vyjadřování, prezentace, interpretace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poznat a zdokonalit mluvený projev, používaný v osobním životě. Na to navazuje jevištní podoba mluveného projevu, následně výslovnost a výraz projevu zpívaného, procvičuje se rozdíl mezi civilním mluveným projevem a jevištní řečí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- ovládat svůj mluvený projev
- používat příjemný, srozumitelný a kultivovaný hlas
- pohotově se vyjadřovat
- pracovat s textem
- uvědomit si sílu slov
- všechny tyto znalosti přenést na jeviště
- samostatně připravovat mluvené umělecké úkoly
Osnova
 • - základy správné české výslovnosti
 • - všeobecný přehled v oboru a důležitost správného mluveného projevu
 • - dýchání a artikulace – praktické procvičování
 • - typické znaky českého mluveného projevu (předložky, asimilace znělosti, ráz)
Literatura
  doporučená literatura
 • Lukavský,R: Kultura mluveného slova, AMU, 2000. info
 • Jiří Kraus – Člověk mluvící – LEDA - Praha 2011
 • Jarmila Hrabalová – Dech, hlas a řeč od praxe k teorii a zpět – JAMU v Brně 2016
 • Miloš Kročil – Umění vyprávět – JAMU v Brně 2014
 • Jiří Kraus – Rétorika a řečová kultura – Univerzita Karlova v Praze 2010
 • Miloš Kročil - Na počátku bylo slovo – JAMU v Brně 2010
 • Markéta Pravdová – Čeština nově od A do Ž – Academia - Praha 2016
Výukové metody
V hodinách se střídá přednáška s ukázkami z praxe a samotná práce studentů - praktická cvičení:
- dechová, artikulační cvičení
- čtený a improvizovaný mluvený projev
- práce na konkrétních úkolech z hlavního oboru
Metody hodnocení
70 % účast ve výuce (v případě potřeby nabídka nahrazení výuky). Ověření teoretických znalostí formou rozhovoru před celou skupinou. Prezentace čtyř připravených různých textů před celou skupinou. Písemně vyhotovený a prakticky provedený předem zadaný text na téma Opera. Zápočet.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HF0111z