HF0053z Studium repertoáru s klavírem I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Galina Alechkevitch (cvičící)
doc. MgA. Jan Král (cvičící)
doc. Mgr. Šárka Králová (cvičící)
MgA. Marek Paľa (cvičící)
doc. MgA. Marta Vašková (cvičící)
Garance
doc. MgA. Marta Vašková
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné složení přijímacích zkoušek na specializaci Zpěv, alespoň základní zkušenosti se spoluprací s klavírním doprovodem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení dosavadních zkušeností v hudební spolupráci s klavírním doprovodem a nastudování repertoáru k vystoupení v interpretačním semináři. Příprava ke klasifikovanému zápočtu za zimní semestr.
Výstupy z učení
Schopnost vzájemné spolupráce s klavírním doprovodem na koncertním pódiu. Předvedení zvoleného repertoáru na interpretačním semináři a klasifikovaném zápočtu ze zpěvu.
Osnova
  • - spolupráce s klavíristou - pedagogem na přípravě veřejného vystoupení
  • - pedagog hlavního oboru zpěvu společně s pedagogem klavíristou pracují se studentem na repertoáru přiměřeném jeho hlasové vyspělosti z předešlého studia a dále na celkové muzikálnosti - intonace, rytmus, dynamika
  • - studium lidových a umělých písní (nejméně 2)
  • - studium barokních a světových árií (nejméně 2) - podle stupně technické vyspělosti studenta
Literatura
    doporučená literatura
  • Zeman, F.K. : Věra Řepková o klavírním doprovodu. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX. 1943 - 44. info
  • Křístková, D. : Klavírní doprovod a komorní hra. JAMU, Brno 1991. info
  • Kalábová, B. : Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce. JAMU, Brno 1982. info
  • Czuberka, B. : Die Pianistischen Parallelen. MU, Brno 1996. 1. vyd. info
Výukové metody
Individuální výuka, cvičení, metody vytváření dovedností.
Metody hodnocení
Zápočet - min. 70 % účast ve výuce, aktivní a tvořivý přístup ke studiu zvoleného repertoáru, vystoupení na interpretačním semináři.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.