HF0049z Seminář operní režie I

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Alena Vaňákova (přednášející)
Garance
doc. Alena Vaňákova
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšně vykonaná přijímací zkouška ke studiu operní režie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava k samostatné práci, k tvůrčímu zvládnutí inscenační problematiky, k rozšíření obzoru v režijním oboru, ke schopnosti formulovat a obhájovat své názory.
Výstupy z učení
Studenti jsou schopni zaujmout stanovisko k různým inscenačním postupům, rozebírat a hodnotit je po profesionální stránce.
Osnova
  • Seznámení studentů se základními díly operní literatury, často v různých provedeních, pomocí videozáznamů spolu s následnou diskusí.
  • Reakce studentů na přednesený teoretický úvod k připravovaným inscenacím starších kolegů.
  • Aktivní zapojení studentů do diskusí se zvláštním zřetelem k soudobému opernímu dění.
Literatura
  • Kvapil, Jaroslav: Úvahy o režii: Studie a články. Praha 1972. info
  • Pujman, F. : Operní režie. Praha, Vyšehrad, 1940. info
  • Scherhaufer, P. : Kapitolky z réžie. Bratislava 1984. info
  • Wagner, Richard : Opera a drama. Praha: Paseka, 2002. info
Výukové metody
Seminář, návštěva operních představení, sledování inscenací významných režisérů (video, DVD), rozbor, diskuse.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HF0049z