HF0038z Režie I / cvičení

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Václav Málek (cvičící)
doc. Alena Vaňákova (cvičící)
Garance
doc. Alena Vaňákova
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšně složená přijímací zkouška ke studiu operní režie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vytvoření základních předpokladů pro práci operního režiséra v oblasti teoretické přípravy chystané inscenace.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen vyhledat, shromáždit a roztřídit materiály potřebné k vytvoření režijní koncepce; pracovat s nimi a vyhodnocovat jejich relevantnost pro zadaný úkol.
Osnova
  • Hudební slohy, jejich charakteristické znaky a významní představitelé.
  • Příprava a shromáždění materiálů a inspiračních zdrojů k určeným teoretickým režijním úkolům, práce s nimi.
  • Rozvíjení představivosti a fantazie k tvůrčí režijní práci, hudební rozbor partitur, pěstování citu pro charakter hudby daného slohového období.
  • Hledání a navrhování jevištních výrazových prostředků.
  • Inspirační zdroje: historické, společenské, výtvarné, dramatické atd.
Literatura
  • Blahník, V. K.: Světové dějiny divadla, Praha 1929. info
  • Brecht, B. : O divadelnom umení. SVKL, Bratislava 1959. info
  • Brockett, O.: Dějiny divadla, Praha 1999. info
  • Stručné dějiny opery z hudebně dramaturgického hlediska. Praha : SPN , 1990. info
  • TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha : Paseka , 2001. info
Výukové metody
Cvičení, diskuse, práce s literaturou, referát.
Metody hodnocení
Zápočet. Podmínkou pro získání zápočtu je 70% účast ve výuce a vypracování referátu na téma: "Specifika režie opery"
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022.