HF0037z Režie I / přednáška

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
2/0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václav Málek (přednášející)
MgA. Tomáš Studený, Ph.D. (přednášející)
doc. Alena Vaňákova (přednášející)
Garance
doc. Alena Vaňákova
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšně složená přijímací zkouška ke studiu operní režie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vytvoření základních teoretických předpokladů pro práci operního režiséra a jeho orientace v problematice dané profese. Zvládnutí praktického výstupu.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu je schopen:
- teoreticky postihnout základní atributy režijní práce
- orientovat se v divadelních žánrech
- vysvětlit specifika hudebně dramatické produkce
- vysvětlit základní režijní postupy
Praktický projekt
Osnova
 • Specifika divadelního umění a jeho výrazové prostředky.
 • Specifika režie hudebně-dramatických žánrů, resp. opery.
 • Vymezení pojmů režie a režisér.
 • Místo a význam režiséra obecně a operního režiséra konkrétně v divadelním umění.
 • Postavení operního režiséra v divadelní tvorbě.
 • Režisérské dílo, jeho vznik a skladba.
 • Praktický projekt - asistent režie v Komorní opeře HF JAMU
Literatura
  doporučená literatura
 • Brecht, B. : O divadelnom umení. SVKL, Bratislava 1959. info
 • Mahen, Jiří: Pryč s divadelní idylou!, Brno 1965. info
 • Pavis, Patrice: Divadelní slovník. Praha : Divadelní ústav, 2004. info
 • Pavlovský, P.(red.): Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník. Praha 2004. info
  neurčeno
 • JANOUŠEK, Pavel: Rozměry dramatu, Praha (Panorama) 1989.
Výukové metody
Přednášky, konzultace, práce s libretem, určení hlavní myšlenky díla.
Práce na konkrétním scénickém úkolu.
Práce asistenta režie v Komorní opeře HF JAMU.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/HF0037z