HF0008z Exkurze na festival soudobého hudebního a multimediálního umění

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/13/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Richard Fajnor (cvičící)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování přijímacího řízení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je návštěva špičkového festivalu soudobého umění (např. Ars electronica Linz, Bienále v Benátkách, Doumenta v Kaselu, Mezinárodní letní kurzy pro soudobou hudbu v Darmstadtu, Varšavský podzim apod.) pokud možno hned na počátku studia. Studenti budou konfrontování se současnou uměleckou scénou a jejími projevy a prostorovými i kontextovými specifiky realizace ryze hudebních i multimediálních děl. Získají tak znalosti v oblasti nejsoučasnějšího světového umění pro eventuální začlenění těchto trendů do jejich profesního rozvoje, kromě upevňování všeobecného rozhledu je cílem i rozvoj kritického myšlení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu seznámen s některými ukázkami nejsoučasnější tvorby a praktického provozu současného umění, se kterými se není možné setkat v rámci výuky, nebo není jejich prezentace pomocí multimediálních technologií s originálním tvarem srovnatelná.
Bude schopen zařadit tyto projevy do kontextu umění 21. století a definovat jejich principy, které může využít ve vlastní tvorbě nebo se vůči nim naopak odůvodněně vymezit.
Osnova
 • Diskuze nad zhlédnutými uměleckými díly z oblasti soudobého hudebního, výtvarného nebo multimediálního umění, jejich koncepty a začlenění do paradigmatu soudobé umělecké tvorby.
Literatura
 • MOORE, Adrien. Sonic Art: Introduction to Electroacoustic music. New York: Routledge, 2016. ISBN 1138925039.
 • DUNN, David, VASULKA, Woody, VASULKA, Steina (eds.). Eigenwelt der apparate - welt, Pioneers of Electronic Art. Linz: Ars Electronica, 1992.
 • LUCIE-SMITH, Edward. Art today: Součané světové umění. Praha: Slovart, 1996. SBN 80-85871-97-1.
 • GOLDBER, Rose Lee. Performance Art From Futurism to the Present. London-New York: Thames & Hudson, 1979.
 • WALTHER, Ingo, F. Art of the 20th Century, Painting, Sculpture, New media, Photography. Taschen 2000.
 • COPE, David. Techniques of the Contemporary Composer. U.S.: Schirmer, 1997. ISBN 10: 0028647378/ISBN 13: 9780028647371
 • WARDRIP-FRUIN, Noah, MONTFORT, Nick (eds). The new media reader. Cambridge: MIT Press, 2003. ISBN-10: 0262232278.
 • GOTTSCHALK, Jennie. Experimental Music Since 1970. Bloomsbury: Bloomsbury Academic, 2016. ISBN 1628922478.
 • MORLEY, Simon. WILLIAM, Gilda. The 20th Century Art Book. New York: Phaidon Inc., 2001. ISBN 0-7148-3850-0.
 • RUSH, Michael. New media in late 20the-century art. Reprinted. London: Thames & Hudson, 2003. ISBN 0-500-20329-6.
Výukové metody
Cvičení. Řízená diskuze. Hromadná bloková výuka.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.