H70117z Vyučovatelská praxe KP2

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/5/0. 5 kr. 5 z 10. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
prof. Jiří Doležel (přednášející)
MgA. Dominik Gál (přednášející)
Mgr. Josefa Hloušková (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
MgA. Viktor Vojnovič (přednášející)
MgA. Pavel Zemen, DiS. (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ovládnutí moderních forem výuky klavírní hry v přímé praxi. Praktická aplikace poznatků získaných ve všech ostatních studovaných předmětech.
Osnova
  • Konfrontace výuky studenta s výukou pedagoga JAMU při práci s žákem –modelem. Nalézání efektivních způsobů instrumentální výuky. Konzultace vlastních žáků studenta, analýza nahrávek pedagogické práce studenta na jeho pracovišti (jednotlivé lekce i koncertní vystoupení žáků). Specifika vytváření studijních plánů pro konkrétního žáka. Stanovení nejdůležitějších individuálních úkolů a priorit, které povedou k rozvoji pedagogických schopností studenta v následujících letech studia.
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/H70117z