H70109z Práce v nahrávacím studiu

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
BcA. Jiří Pejcha (přednášející)
Garance
Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra jazzové interpretace - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získání základních vědomostí o vlastnostech digitálního záznamu zvukového signálu, základy a zásady při pořizování a zpracování vícekanálového záznamu zvuku.; Schopnost vytvoření vlastního demosnímku Jazzové formace.
Osnova
  • I. Druhy Nahrávacích studií (NS); Profeese, činnosti a součásti NS; Způsoby použití a práce s elektroakustickými měniči, systémová diference a využitelnost; Způsoby snímání hudebních nástrojů; Vlastnosti digitálního zvukového záznamu; Zásady a způsoby práce s "multi trekovým" hw. a sw. a jejich ovládání. II. Kategorie audio plug-ins nástrojů, využití, ovládání; Samostatná činnost na vlastním projektu s průběžnými konzultacemi.
Výukové metody
řízená rozprava, praktická cvičení; samostatná praktická činnost s konzultacemi - výuka: HF JAMU - úterý 12:00 - 13:30 uč. 116/0
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022.