H60399z Marketing

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/1. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Mgr. Jana Tichá Janulíková, Dip. um. (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
každou lichou středu 15:10–18:25 006
Předpoklady
Ukončený první ročník studia Bc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Základní marketingové pojmy a koncepce, historie a vývojová stádia marketingu, marketingové prostředí (makro-, mezo- a mikro-), marketingové plánování, nabídka a poptávka, marketingový mix, výrobek a výrobkový mix, distribuce, velkoobchod a maloobchod, cena a cenová politika, komunikační mix, chování zákazníků a organizací, spotřebitelské a organizační trhy, marketingový informační systém a marketingový výzkum, analýza konkurence, marketing služeb, mezinárodní marketing, sociální a etické aspekty marketingu
Literatura
  • Foret, M.- Procházka P. - Urbánek T.: Marketing - základy a principy. Computer Press, Brno 2005, ISBN 80 -211-0790-6. info
  • Kotler, P.: Marketing Management, Grada Praha 2001, ISBN 80-247-0016-6. info
  • Procházka P.: Marketing, MZLU Brno 1996, ISBN 80-7157-118-2. info
  • Dibb, S aj.: Marketing - Concepts and Strategies, Houghton Mifflin Co. Boston-London 1994, ISBN 0-395-669-28-6. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení.
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2020/H60399z