H60386z Voice I

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
0/3. 10 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr.art. Helena Kaupová (lecturer)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (lecturer)
MgA. Ivana Pavlů, DiS. (lecturer)
MgA. Zdeněk Plech (lecturer)
Natalia Romanová-Achaladze (lecturer)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (lecturer)
Tatiana Teslya (lecturer)
Guaranteed by
Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Minimálně 70% účast v hodinách hlavního oboru, nastudování požadovaného repertoáru, aktivní přístup ke studiu, rozvoj dosavadních pěveckých dovedností.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Voice (programme HF, B-HUDUM)
 • Voice (programme HF, N-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
 • Rozvíjení individuálních technických základů, se kterými byli posluchači přijati ke studiu, příp. odstraňování chybných návyků. Rozvíjení dechové techniky, výcvik fonační funkce, rezonance a artikulace. Dle individuálních technických pokroků se přistupuje k interpretaci jednoduchých písní (L. Janáček, B. Martinů, V. Novák). Písní by mělo být nejméně 6, pro nácvik pěvecké techniky je možné využití vokalíz (Concone, Marchezi, Vaccai, Lütgen). Student se seznamuje se základy interpretace barokní árie.
  v LS
  V návaznosti na individuální pokročilost v osvojování pěveckých návyků ze zimního semestru další rozvíjení dechové techniky s cílem upevnění pěvecké opory, správného posazení tónu a zdokonalování artikulace.
  Nastudování nejméně dvou árií antiche z období do Ch.W. Glucka (Falconieri, Caccini, Scarlatti, Pergolesi, Giordani, Gasparini atp.).
  Studium alespoň tří umělých písní (Smetana, Dvořák, Tomášek, Mozart, Schubert, Schumann, Čajkovskij atp.). Příprava alespoň jedné operní árie.
Literature
 • Martienssenová-Lohmanová, F. : Vzdělaný pěvec. Nakl. Kora 1994. info
 • Biehle, H. : Die Stimmkunst. Kistner, Leipzig 1931. info
 • Kollár, A. : Hlas a jeho poruchy. JAMU, Brno 1992. info
 • Lehmann, L. : Meine Gesangskunst. Verlag der Zukunst, Berlin 1909. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka, vystupování na interpretačním semináři, veřejných koncertech, v Komorní opeře a ve Studiu Devítka.
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet - komisionální.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 10 z 20.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (Winter 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/H60386z