H60375 Double reed Making III / Winter Semester -oboe, bassoon

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
1/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
  • - Popis a požadavky na zařízení a vybavení potřebná k výrobě strojků.
    - Vybavení na úpravu strojků.
    - Základní zpracování a příprava fagotového dřeva před vlastní výrobou strojku.
    - Příprava výstružku (špánků) k dalšímu zpracování na seřezávací šabloně..
Literature
  • Jakubec, J. : Fagotová hlasivka, její důležitost, zhotovení a funkce. JAMU, Brno 1970. info
Teaching methods (in Czech)
hromadné vyučování
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/H60375