H60246TBz Orchestral Parts and Solos I

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Jan Broda (lecturer)
MgA. Vojtěch Novotný (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
uzavření semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - rozšiřování znalostí v oblasti hudebních stylů
  - historie nástroje - základní pojmy
  - akustika
  - vývoj nástroje
  - problematika interpretace vysokých clarinových partů
  - autoři : Claudio Monteverdi, Arcangelo Corelli, Giuseppe Torelli, Alessandro Scarlatti, Cesar Bendinelli, Henry Purcell, Johann Pezel, Georg Friedrich Händel, Adam Václav Michna z Otradovic, Pavel Josef Vejvanovský, Jan Dismans Zelenka
  LS
  - přirozené trubky
  - chromatizace nástroje
  - ventily
  - zkracování nástroje
  - notace a transpoziční řešení
  - hráči barokní hudby
  - autoři : J.S. Bach, Johann Friedrich Fasch, Carl Friedrich Fasch, Johann Michael Haydn, Johann Wilhelm Hertel, Johann Melchior Molter, Joseph Riepel, Georg Philipp Telemann, Leopold Mozart, Johann Matthias Sperger, Joseph Haydn, Johann Nepomuk Hummel, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven
Literature
 • Adler, G. : Handbuch der Musikgeschichte. Frankfurt 1924. info
 • Kirchmeyer, H. : Rekonstrukce Bachovy trubky. Leipzig 1904. info
 • Buchner, A. : Hudební nástroje od pravěku k dnešku. Praha 1956. info
 • Hutter, J. : Hudební nástroje. Praha 1946. info
 • Pařík, V. : Problémy interpretace clarinových partů v barokní hudbě. Praha 1972. info
Teaching methods (in Czech)
hromadné vyučování, účast na konkurzech
Assessment methods (in Czech)
zkouška před komisí KDN
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/H60246TBz